Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz Globalny Obligacji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Allianz Globalny Obligacji

Allianz Duo FIO

papierów dłużnych globalnych uniwersalne

5 19

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Brak oceny

Rating AOL

5 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2024

0,03 PLN / 0,01%

Zmiana 1D
16.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +2,20% +1,74% +5,60% +0,95% +9,53% +21,59% -3,42%
-5,54%
+0,68%
Średnia dla grupy +1,44% +1,13% +3,53% +0,00% +3,99% +5,79% -5,39%
Pozycja w grupie 3/18 2/18 1/18 8/18 1/18 1/15 6/13

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +0,87% +6,48% +5,98% +3,49% +2,27% +8,93% +9,16% +5,00% +7,33% +13,18% +0,18% +6,00% -0,02% -0,19% +3,05% +2,72% +1,98% +4,32% -11,40% -9,61% +16,96%
Średnia dla grupy -10,09% +7,15%
Pozycja w grupie 9/15 1/16

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska (d. Aviva)

Data uruchomienia

08.04.2002

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

238,34 PLN (16.05.2024)

Wartość aktywów

140,39 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Grzegorz Prażmo (od 03.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych globalnych uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu Allianz Globalny Obligacji w zakresie od 60% do 100% wartości aktywów lokowane są w polskie i zagraniczne dłużne papiery wartościowe oraz polskie i zagraniczne fundusze, których polityka inwestycyjna przewiduje lokowanie w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Fundusz nie posiada benchmarku. Fundusz Allianz Globalny Obligacji przeznaczony jest dla osób poszukujących wyższych stóp zwrotu od możliwych do uzyskania z pasywnego inwestowania na rynku obligacji skarbowych oraz akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne wynikające z potencjalnie dużego udziału krajowych i zagranicznych obligacji skarbowych i nieskarbowych oraz innych instrumentów finansowych charakteryzujących się dużą zmiennością cen. Zalecany okres inwestowania w fundusz wynosi co najmniej 2 lata.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (05.04.2024)

KID/KIID (05.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (15.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

88,37%

Bezpieczne

0,52%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

87,85%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,91%

Pozostałe

2,91%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

8,72%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: