Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Caspar Akcji Światowych Liderów S

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Caspar Akcji Światowych Liderów S

Caspar Parasolowy FIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-0,89 PLN / -0,56%

Zmiana 1D
11.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu
-1,56%
+1,03% +11,30% +8,19% +13,35% +6,56% -27,50% -10,48% -0,51%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -11,42% +3,28% +17,68% +26,89% -13,28% +31,65% +18,20% +10,95% -35,65% +2,96%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Caspar TFI

Data uruchomienia

14.03.2013

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

159,14 PLN (11.07.2024)

Wartość aktywów

- PLN

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Mateusz Janicki (od 07.2024)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

100% MSCI World Net Total Return USD Index

Polityka inwestycyjna

Caspar Akcji Światowych Liderów jest funduszem akcyjnym, który koncentruje swoje inwestycje na spółkach wchodzących w skład indeksu MSCI World. Udział akcji takich spółek w aktywach funduszu wynosi co najmniej 70%. Łącznie lokaty w instrumentach akcyjnych stanowią co najmniej 80% wartości aktywów funduszu. Fundusz nie dokonuje lokat w tytuły uczestnictwa, w tym tytuły uczestnictwa typu ETF. Stosuje ograniczenie ryzyka dzięki zabezpieczeniu kursów walutowych. Caspar Akcji Światowych Liderów posiada benchmark i jest nim: MSCI World Net Total Return USD Index.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (01.07.2024)

KID/KIID (01.07.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (03.07.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

80,22%

Ryzykowne

6,08%

Akcje krajowe

74,14%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

12,66%

Pozostałe

12,66%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

7,12%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: