Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Caspar Akcji Europejskich S

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Caspar Akcji Europejskich S

Caspar Parasolowy FIO

akcji europejskich rynków rozwiniętych

10 15

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2024

-0,38 PLN / -0,24%

Zmiana 1D
17.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,79% +2,52% +11,39% +7,19% +13,86% -0,97% -20,67% -2,29% -1,29%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie 12/12 12/12 9/9

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -11,42% +3,28% +17,68% +26,89% -13,28% +31,65% +18,20% +10,95% -35,65% +2,96%
Średnia dla grupy +0,89% +10,20% -14,77% +25,57% +4,74% +16,39% -12,16% +13,46%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Caspar TFI

Data uruchomienia

14.03.2013

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

157,66 PLN (17.05.2024)

Wartość aktywów

4,90 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Mateusz Janicki (od 10.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji europejskich rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Europa

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

100% MSCI Europe Net TR Index

Polityka inwestycyjna

Fundusz Caspar Akcji Europejskich dokonuje lokat głównie w instrumenty akcyjne dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Rzeczypospolitej Polskiej, Turcji, Szwajcarii oraz państwach członkowskich. Ich udział w aktywach funduszu jest nie mniejszy niż 50%. Natomiast lokaty w instrumenty akcyjne dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Rzeczypospolitej Polskiej, Turcji, Szwajcarii oraz Państwach Członkowskich oraz w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Rzeczpospolitą Polską, Turcję, Szwajcarię lub państwa c+złonkowskie oraz banki centralne tych państw stanowią łącznie co najmniej 66% wartości aktywów funduszu. Fundusz Caspar Akcji Europejskich jest funduszem regionalnym, który koncentruje swoje inwestycje w określonym obszarze geograficznym, w tym wypadku na terenie Europy. Benchmarkiem funduszu Caspar Akcji Europejskich jest: MSCI Europe Net Total Return Index.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (26.04.2024)

KID/KIID (07.09.2023)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (14.06.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

80,22%

Ryzykowne

6,08%

Akcje krajowe

74,14%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

12,66%

Pozostałe

12,66%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

7,12%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: