Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

UNIQA Akcji Amerykańskich

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

UNIQA Akcji Amerykańskich

UNIQA Globalny FIO

akcji amerykańskich

1 15

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Brak oceny

Rating AOL

5 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

-0,37 PLN / -0,17%

Zmiana 1D
11.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +4,18% +8,51% +19,13% +18,65% +27,53% +42,20% +29,59% +73,04% +93,88%
Średnia dla grupy +2,61% +4,75% +13,15% +12,92% +20,90% +34,44% +11,10% +52,93% +60,61%
Pozycja w grupie 1/14 1/14 2/14 3/14 3/14 5/13 4/12 4/10 1/8

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -10,99% +29,62% +25,59% +25,91% -19,54% +22,48%
Średnia dla grupy -10,80% +25,25% +19,25% +16,95% -21,11% +21,69%
Pozycja w grupie 7/9 3/11 2/9 3/11 9/13 6/13

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

UNIQA TFI

Data uruchomienia

03.11.2017

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

213,03 PLN (11.07.2024)

Wartość aktywów

59,84 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 100% Bloomberg US Aggregate Equity TR Index

Zarządzający

Sebastian Liński (od 11.2017)

Paweł Mizerski (od 11.2017)

Andrzej Nowak (od 11.2017)

Karol Paczuski (od 11.2017)

Rafał Grzeszyk (od 10.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji amerykańskich

Obszar geograficzny inwestycji

USA

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

UNIQA Akcji Amerykańskich inwestuje co najmniej 50% wartości aktywów w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, których bazą są akcje, a także w inne krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, które lokują co najmniej 50% aktywów w powyższych kategoriach lokat. Fundusz inwestuje głównie w akcje i instrumenty akcyjne emitentów mających siedzibę lub prowadzących działalność operacyjną w USA, albo uzyskujących większość swoich przychodów w tym kraju. Fundusz może inwestować do 100% portfela w fundusz zagraniczny AXA World Funds - Framlington American Growth. Całość aktywów UNIQA Akcji Amerykańskich mogą stanowić lokaty denominowane w walucie obcej, przy czym fundusz może korzystać z instrumentów pochodnych i zabezpieczać pozycję walutową za pomocą transakcji forward i swap na kursy walut. UNIQA Akcji Amerykańskich nie stosuje benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (01.07.2024)

KID/KIID (01.07.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (06.06.2024)

AFI (28.06.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

94,21%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

94,21%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,10%

Pozostałe

0,10%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

5,69%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: