Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

UNIQA Akcji Amerykańskich

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

UNIQA Akcji Amerykańskich

UNIQA SFIO

akcji amerykańskich

4 15

Ranking KupFundusz

31.05.2022

Brak oceny

Rating AOL

5 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2022

5 36M

Ranking AOL 36M

31.05.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M
Stopy zwrotu -6,08% -14,62% -19,45% -19,65% -9,50% +26,06% +36,33% +46,30%
Średnia dla grupy -6,27% -17,63% -21,64% -21,52% -19,12% +15,10% +18,53% +19,12%
Pozycja w grupie 4/13 4/13 4/13 5/13 3/13 4/11 2/8 1/8

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu -10,99% +29,62% +25,59% +25,91%
Średnia dla grupy -10,80% +25,25% +19,25% +16,95%
Pozycja w grupie 7/9 3/11 2/9 3/11

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

UNIQA TFI

Data uruchomienia

03.11.2017

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

146,39 PLN (29.06.2022)

Wartość aktywów

75,87 mln PLN (31.05.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Sebastian Liński (od 11.2017)

Paweł Mizerski (od 11.2017)

Andrzej Nowak (od 11.2017)

Karol Paczuski (od 11.2017)

Grzegorz Parosa (od 11.2017)

Rafał Grzeszyk (od 10.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji amerykańskich

Obszar geograficzny inwestycji

USA

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje od 50% do 100% w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe lub jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych. Może inwestować do 100% aktywów w tytuły AXA Framlington American Growth, wyodrębnionego w ramach AXA World Funds. Dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje komunalne oraz obligacje korporacyjne nie mogą przekroczyć 30% aktywów. Instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe również mogą stanowić maksymalnie 30% aktywów.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2022)

Prospekt informacyjny (31.05.2022)

KIID (31.05.2022)

Sprawozdanie (31.12.2021)

Informacja o kosztach (01.07.2021)

AFI (10.02.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2021

93,38%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

93,38%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,63%

Pozostałe

0,63%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

5,99%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: