Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

UNIQA Globalnej Makroalokacji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Absolute return

UNIQA Globalnej Makroalokacji

UNIQA SFIO

absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

17 18

Ranking KupFundusz

30.04.2022

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

Brak oceny

Ranking AOL 36M

Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M
Stopy zwrotu -1,36% -2,14% -12,02% -9,61% -12,45% -8,67% +3,21% -0,03%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu -5,94% +4,47% +23,53% -10,08%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

UNIQA TFI

Data uruchomienia

03.11.2017

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

99,64 PLN (23.05.2022)

Wartość aktywów

36,24 mln PLN (30.04.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Sebastian Liński (od 11.2017)

Paweł Mizerski (od 11.2017)

Andrzej Nowak (od 11.2017)

Karol Paczuski (od 11.2017)

Grzegorz Parosa (od 11.2017)

Rafał Grzeszyk (od 10.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Każda z następujących kategorii lokat może stanowić od 0% do 100% aktywów funduszu: udziałowe i dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych oraz depozyty bankowe. Do 100% aktywów mogą stanowić lokaty denominowane w walucie obcej. Fundusz stosuje strategię absolutnej stopy zwrotu.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2022)

Prospekt informacyjny (12.04.2022)

KIID (15.02.2022)

Sprawozdanie (31.12.2021)

Informacja o kosztach (01.07.2021)

AFI (10.02.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2021

40,05%

Ryzykowne

2,01%

Akcje krajowe

38,04%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

51,23%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

51,23%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,92%

Pozostałe

2,92%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

5,79%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: