Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych

UNIQA Globalny FIO

papierów dłużnych globalnych uniwersalne

4 19

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Brak oceny

Rating AOL

4 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

-0,14 PLN / -0,13%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,50% +1,86% +1,36% +0,35% +4,75% +10,41% +1,02% +4,33% +6,06%
Średnia dla grupy +0,53% +1,90% +1,69% +0,71% +3,71% +7,38% -5,40% -4,03% -2,08%
Pozycja w grupie 9/18 9/18 13/18 13/18 11/18 6/15 3/13 3/11 3/8

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -3,20% +6,27% +4,04% -1,05% -5,71% +7,75%
Średnia dla grupy -3,26% +6,28% +3,78% -3,46% -10,09% +7,15%
Pozycja w grupie 4/8 5/9 4/9 4/13 5/15 6/16

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

UNIQA TFI

Data uruchomienia

03.11.2017

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

107,86 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

37,13 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,10%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 100% Bloomberg Multiverse Index EUR Hedged

Zarządzający

Sebastian Liński (od 11.2017)

Paweł Mizerski (od 11.2017)

Andrzej Nowak (od 11.2017)

Karol Paczuski (od 11.2017)

Rafał Grzeszyk (od 10.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych globalnych uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych umożliwia ekspozycję na globalny rynek obligacji, zarówno rządowych, jak i korporacyjnych, głównie poprzez inwestycje pośrednie, tzn. poprzez inne fundusze inwestycyjne. Fundusz inwestuje od 50% do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe, a także w krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, które co najmniej 50% portfela utrzymują w papierach dłużnych. Udział zagranicznych funduszy i ETF-ów nie może być niższy niż 50% wartości aktywów funduszu. Modelowo inne fundusze inwestycyjne stanowią 90% portfela, a pozostała część aktywów jest ulokowana w instrumentach rynku pieniężnego i depozytach. UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Fundusz jest aktywnie zarządzany i nie posiada benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (01.07.2024)

KID/KIID (01.07.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (06.06.2024)

AFI (28.06.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

95,30%

Bezpieczne

2,79%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

92,51%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,05%

Pozostałe

0,05%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,65%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: