Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

UNIQA Globalny Akcji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

UNIQA Globalny Akcji

UNIQA Globalny FIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

23 49

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

0,69 PLN / 0,48%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,32% +3,89% +6,70% +6,15% +10,90% +16,20% +7,64% +35,08% +42,74%
Średnia dla grupy +0,23% +6,55% +9,09% +9,53% +13,44% +27,25% +7,81% +35,36% +44,94%
Pozycja w grupie 31/58 51/58 42/58 42/58 36/56 41/48 23/41 20/37 11/30

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -14,20% +24,76% +13,88% +15,54% -16,46% +15,24%
Średnia dla grupy -12,59% +21,66% +18,01% +13,73% -20,27% +18,84%
Pozycja w grupie 21/33 14/39 17/33 14/39 17/46 31/49

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

UNIQA TFI

Data uruchomienia

03.11.2017

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

143,64 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

102,13 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 100% Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap TR Index

Zarządzający

Sebastian Liński (od 11.2017)

Paweł Mizerski (od 11.2017)

Andrzej Nowak (od 11.2017)

Karol Paczuski (od 11.2017)

Rafał Grzeszyk (od 10.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

UNIQA Globalny Akcji umożliwia osiągnięcie ekspozycji na globalny rynek akcji, w tym na rynki akcji państw rozwiniętych. Fundusz inwestuje co najmniej 50% aktywów w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, których bazą są akcje, a także w krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, w których akcje stanowią co najmniej 50%. Całość aktywów funduszu mogą stanowić lokaty denominowane w walucie obcej. Fundusz może również zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. UNIQA Globalny Akcji nie jest w szczególny sposób ukierunkowany na określone przemysłowe czy geograficzne sektory rynku. Fundusz jest aktywnie zarządzany i nie stosuje benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (01.07.2024)

KID/KIID (01.07.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (06.06.2024)

AFI (28.06.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

90,74%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

90,74%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

7,52%

Pozostałe

0,18%

Pozostałe

7,34%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,74%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: