Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

UNIQA Makroalokacji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

UNIQA Makroalokacji

UNIQA FIO

mieszane polskie zrównoważone

8 10

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,33 PLN / 0,19%

Zmiana 1D
17.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +5,89% +7,88%
+13,46%
+10,71% +21,96% +25,24% +23,21% +55,10% +62,13%
Średnia dla grupy +4,15% +5,58% +7,36%
Pozycja w grupie 2/16 3/16 5/16

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -14,03% +14,84% +5,74% +0,35% -10,78% -0,27% +11,02% -8,15% +9,04% +16,38% +14,15% -9,36% +14,97%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

UNIQA TFI

Data uruchomienia

05.07.2010

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

175,70 PLN (17.05.2024)

Wartość aktywów

120,66 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,95%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 15% WIG + 40% STOXX Europe 600 (Net Return) EUR + 45% (Treasury BondSpot Poland + 10 pb)

Zarządzający

Sebastian Liński (od 06.2016)

Paweł Mizerski (od 06.2016)

Andrzej Nowak (od 06.2016)

Karol Paczuski (od 06.2016)

Rafał Grzeszyk (od 10.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie zrównoważone

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Od 30% do 70% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe oraz certyfikaty inwestycyjne. Conajmniej połowę portfela udziałowego stanowią akcje polskich emitentów. Do 100% lokat funduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe, przy czym udział obligacji korporacyjnych nie może przekroczyć 30%.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (29.03.2024)

KID/KIID (08.12.2023)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (03.01.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

65,47%

Ryzykowne

38,79%

Akcje krajowe

26,68%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

32,55%

Bezpieczne

24,74%

Papiery skarbowe

6,61%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

1,20%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,40%

Pozostałe

0,40%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,58%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: