Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

UNIQA Obligacji Korporacyjnych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

UNIQA Obligacji Korporacyjnych

UNIQA FIO

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

10 10

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Rating AOL

31.03.2024

2 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

0,02 PLN / 0,01%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,70% +1,68% +2,72% +3,04% +6,88% +15,34% +13,23% +13,49% +14,62%
Średnia dla grupy +0,70% +1,83% +3,41% +3,92% +8,87% +18,49% +13,36% +15,90% +17,45%
Pozycja w grupie

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +4,57% +11,49% +1,98% +4,34% +0,34% +2,66% +1,71% +1,00% +1,80% +1,16% -2,02% +1,78% +9,61%
Średnia dla grupy +4,35% +3,95% +1,92% +2,57% +2,67% +0,78% +3,29% +1,80% -1,05% -0,49% +11,49%
Pozycja w grupie 15/17 6/19 23/26 10/23 20/26 17/28 21/25 19/25 19/22 9/21 17/23

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

UNIQA TFI

Data uruchomienia

05.07.2010

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

153,07 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

81,32 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Paweł Mizerski (od 10.2012)

Sebastian Liński (od 04.2014)

Andrzej Nowak (od 04.2016)

Karol Paczuski (od 04.2016)

Rafał Grzeszyk (od 10.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% (WIBOR 6M + 0,5%)

Polityka inwestycyjna

UNIQA Obligacji Korporacyjnych może inwestować od 70% do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe, w tym w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, instrumenty rynku pieniężnego oraz krajowe i zagraniczne fundusze dłużnych papierów korporacyjnych. Fundusz koncentruje się przede wszystkim na obligacjach korporacyjnych polskich przedsiębiorstw stabilnych finansowo oraz zagranicznych funduszach inwestycyjnych. Akcje oraz warranty subskrypcyjne mogą stanowić do 2% aktywów funduszu. Maksymalnie 80% portfela może być inwestowane w lokaty denominowane w walucie obcej. W części dłużnej fundusz lokuje kapitał w obligacjach Skarbu Państwa, obligacjach komunalnych i obligacjach korporacyjnych. UNIQA Obligacji Korporacyjnych może również zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Wskaźnikiem referencyjnym (benchmarkiem) służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu jest 100% WIBOR 6M + 50 punktów bazowych.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (01.07.2024)

KID/KIID (29.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (06.06.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

95,66%

Bezpieczne

13,26%

Papiery skarbowe

2,46%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

72,10%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

7,84%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,09%

Pozostałe

0,09%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,26%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: