Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

UNIQA Ostrożnego Inwestowania

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

UNIQA Ostrożnego Inwestowania

UNIQA FIO

papierów dłużnych polskich uniwersalne

22 29

Ranking KupFundusz

31.05.2022

Rating AOL

31.03.2022

3 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2022

3 36M

Ranking AOL 36M

31.05.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,59% -0,14% -1,44% -1,22% -3,72% -3,50% -1,94% -0,32% +1,96%
Średnia dla grupy -0,78% -1,16% -3,68% -3,51% -5,88% -4,77% -3,98% -2,74% -1,17%
Pozycja w grupie 20/49 11/47 13/46 10/46 17/45 21/42 21/40 19/37 18/37

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +3,97% +5,09% +2,46% +2,65% +1,51% +1,57% +2,44% +1,94% +1,36% +1,59% -2,90%
Średnia dla grupy +4,52% +7,07% +2,89% +3,92% +1,12% +1,20% +2,71% +0,91% +1,53% +1,49% -2,64%
Pozycja w grupie 18/25 16/24 19/26 27/33 18/36 17/41 30/46 15/46 36/47 28/44 33/45

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

UNIQA TFI

Data uruchomienia

05.07.2010

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

124,24 PLN (24.06.2022)

Wartość aktywów

260,15 mln PLN (31.05.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% wzrostu wartości jednostki ponad wysokość wskaźnika WIBOR 6M + 20 punktów bazowych

Zarządzający

Paweł Mizerski (od 07.2010)

Sebastian Liński (od 04.2014)

Grzegorz Parosa (od 04.2015)

Andrzej Nowak (od 04.2016)

Karol Paczuski (od 04.2016)

Rafał Grzeszyk (od 10.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% WIBOR 6M + 20 punktów bazowych

Polityka inwestycyjna

Fundusz może inwestować do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje komunalne i korporacyjne) oraz w listy zastawne przy czym łączny udział obligacji korporacyjnych i listów zastawnych nie może przekraczać 50%. Do 100% środków może lokować w instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Udział inwestycji w walucie obcej został ograniczony do 25% aktywów. Do 2% lokat mogą stanowić akcje, ale wyłącznie w przypadku konwersji obligacji korporacyjnych lub instrumentów rynku pieniężnego.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2022)

Prospekt informacyjny (31.05.2022)

KIID (31.05.2022)

Sprawozdanie (31.12.2021)

Informacja o kosztach (01.07.2021)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2021

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

98,56%

Bezpieczne

55,01%

Papiery skarbowe

12,77%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

30,78%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,04%

Pozostałe

0,04%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,39%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: