Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

UNIQA Ostrożnego Inwestowania

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

UNIQA Ostrożnego Inwestowania

UNIQA FIO

papierów dłużnych polskich uniwersalne

28 28

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Rating AOL

31.03.2024

1 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2024

0,01 PLN / 0,01%

Zmiana 1D
16.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,40% +1,18% +3,09% +2,22% +6,92% +15,05% +10,94% +11,66% +13,57%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +3,97% +5,09% +2,46% +2,65% +1,51% +1,57% +2,44% +1,94% +1,36% +1,59% -2,90% +2,56% +8,69%
Średnia dla grupy +4,52% +7,07% +2,89% +3,92% +1,12% +1,20% +2,71% +0,91% +1,53% +1,49% -2,64% +0,57% +10,37%
Pozycja w grupie 18/25 16/24 19/26 27/33 18/36 17/41 30/46 16/47 37/48 30/46 35/47 12/42 33/40

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

UNIQA TFI

Data uruchomienia

05.07.2010

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

143,32 PLN (16.05.2024)

Wartość aktywów

274,85 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Paweł Mizerski (od 07.2010)

Sebastian Liński (od 04.2014)

Andrzej Nowak (od 04.2016)

Karol Paczuski (od 04.2016)

Rafał Grzeszyk (od 10.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% (WIBOR 6M + 0,2%)

Polityka inwestycyjna

Fundusz może inwestować do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje komunalne i korporacyjne) oraz w listy zastawne przy czym łączny udział obligacji korporacyjnych i listów zastawnych nie może przekraczać 50%. Do 100% środków może lokować w instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Udział inwestycji w walucie obcej został ograniczony do 25% aktywów. Do 2% lokat mogą stanowić akcje, ale wyłącznie w przypadku konwersji obligacji korporacyjnych lub instrumentów rynku pieniężnego.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (29.03.2024)

KID/KIID (08.12.2023)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (08.09.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

97,62%

Bezpieczne

61,65%

Papiery skarbowe

15,03%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

20,94%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,01%

Pozostałe

0,01%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,37%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: