Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

UNIQA Obligacji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

UNIQA Obligacji

UNIQA FIO

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

21 22

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Rating AOL

31.12.2023

1 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

-0,28 PLN / -0,20%

Zmiana 1D
11.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,74% -1,14% +1,48% -0,72% +6,58% +14,54% -5,41% -3,89% +0,82%
Średnia dla grupy -1,00% -0,77% +3,45% -0,33% +8,30% +18,07% -2,80% +0,32% +5,56%
Pozycja w grupie 8/29 21/29 29/29 20/29 27/29 26/29 18/27 19/25 15/22

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +5,12% +12,23% +1,73% +7,04% +0,30% -0,46% +3,28% +3,49% +2,52% +5,11% -10,64% -5,55% +11,97%
Średnia dla grupy +5,02% +12,51% +0,99% +7,77% +0,71% +0,22% +3,91% +2,59% +3,82% +6,05% -9,92% -6,11% +14,22%
Pozycja w grupie 5/15 12/18 3/18 13/18 11/19 17/21 16/23 4/22 18/24 20/28 21/28 12/30 25/29

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

UNIQA TFI

Data uruchomienia

05.07.2010

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

140,15 PLN (11.04.2024)

Wartość aktywów

245,64 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Paweł Mizerski (od 07.2010)

Sebastian Liński (od 04.2014)

Andrzej Nowak (od 04.2016)

Karol Paczuski (od 04.2016)

Rafał Grzeszyk (od 10.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% (Treasury BondSpot Poland Index + 0,1%)

Polityka inwestycyjna

Instrumenty dłużne mogą stanowić do 100% aktywów funduszu, jednak obligacje korporacyjne nie więcej niż 50%. Fundusz może lokować część swoich środków w tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze dłużnym - do 100%. Instrumenty rynku pieniężnego i depozyty mogą stanowić do 40% aktywów funduszu. Do 25% lokat może być inwestowane na rynkach zagranicznych. Do 2% aktywów mogą stanowić papiery udziałowe, ale wyłącznie w wypadku konwersji obligacji korporacyjnych.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (29.02.2024)

Prospekt informacyjny (29.03.2024)

KID/KIID (08.12.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (08.09.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

98,87%

Bezpieczne

83,97%

Papiery skarbowe

10,29%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

4,61%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,00%

Pozostałe

0,00%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,13%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: