Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

UNIQA Obligacji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

UNIQA Obligacji

UNIQA FIO

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

16 22

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Rating AOL

31.03.2024

1 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

0,03 PLN / 0,02%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,81% +1,71% +0,78% +0,89% +3,84% +12,82% -3,36% -3,74% +0,51%
Średnia dla grupy +0,92% +2,03% +1,45% +1,60% +5,64% +17,21% -0,50% -0,27% +5,16%
Pozycja w grupie 25/30 24/29 28/29 26/29 29/29 28/29 20/28 18/26 15/23

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +5,12% +12,23% +1,73% +7,04% +0,30% -0,46% +3,28% +3,49% +2,52% +5,11% -10,64% -5,55% +11,97%
Średnia dla grupy +5,02% +12,51% +0,99% +7,77% +0,71% +0,22% +3,91% +2,59% +3,82% +6,05% -9,92% -6,11% +14,22%
Pozycja w grupie 5/15 12/18 3/18 13/18 11/19 17/21 16/23 4/22 18/24 20/28 21/28 12/30 25/29

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

UNIQA TFI

Data uruchomienia

05.07.2010

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

142,41 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

238,91 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Paweł Mizerski (od 07.2010)

Sebastian Liński (od 04.2014)

Andrzej Nowak (od 04.2016)

Karol Paczuski (od 04.2016)

Rafał Grzeszyk (od 10.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% (Treasury BondSpot Poland Index + 0,1%)

Polityka inwestycyjna

UNIQA Obligacji koncentruje się przede wszystkim na rynku polskich obligacji skarbowych o niskiej wrażliwości na zmiany stóp procentowych. Pozostałą część aktywów (do 50%) uzupełniają obligacje korporacyjne i listy zastawne, a także instrumenty rynku pieniężnego (do 40%). Fundusz inwestuje do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty, a także w krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, pod warunkiem, że ich polityka inwestycyjna zakłada co najmniej 70% udział papierów dłużnych w portfelu. Dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje komunalne i korporacyjne oraz listy zastawne stanowią co najmniej 80% portfela UNIQA Obligacji. Do 25% portfela może być lokowane w instrumenty denominowane w walutach obcych. Fundusz może stosować instrumenty pochodne. UNIQA Obligacji posiada benchmark i jest nim 100% (Treasury BondSpot Poland Index + 0,1%).

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (01.07.2024)

KID/KIID (29.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (06.06.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

99,41%

Bezpieczne

82,40%

Papiery skarbowe

10,61%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

6,40%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,02%

Pozostałe

0,02%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,57%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: