Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

UNIQA Stabilnego Wzrostu

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

UNIQA Stabilnego Wzrostu

UNIQA FIO

mieszane polskie stabilnego wzrostu

9 22

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Brak oceny

Rating AOL

4 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2024

0,19 PLN / 0,14%

Zmiana 1D
16.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +4,16% +5,97% +11,22% +7,73% +19,77% +30,94%
+20,98%
+44,09% +23,70%
Średnia dla grupy +3,43% +3,76% +8,69% +5,02% +16,35% +29,32%
Pozycja w grupie 6/26 1/26 2/26 1/26 3/26 9/26

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -6,95% +14,30% +4,34% +2,27% -5,87% +1,36% +6,27% -8,04% -3,35% -2,38% +5,42% -4,23% +19,03%
Średnia dla grupy -10,61% +19,78%
Pozycja w grupie 3/30 14/26

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

UNIQA TFI

Data uruchomienia

05.07.2010

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

137,74 PLN (16.05.2024)

Wartość aktywów

90,09 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,90%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 40% STOXX Europe 600 (Net Return) EUR + 60% (Treasury BondSpot Poland + 10 pb)

Zarządzający

Sebastian Liński (od 06.2016)

Paweł Mizerski (od 06.2016)

Andrzej Nowak (od 06.2016)

Karol Paczuski (od 06.2016)

Rafał Grzeszyk (od 10.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Instrumenty udziałowe mogą stanowić od 10% do 50% aktywów funduszu. Z kolei instrumenty o charakterze dłużnym - od 10% do 90% (w tym obligacje komunalne i listy zastawne). Do 50% lokat mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe. Fundusz może lokować część swoich środków w tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze akcyjnym (do 50%) oraz o charakterze dłużnym (do 80%). Do 50% lokat może być inwestowane w lokaty denominowane w walucie obcej.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (29.03.2024)

KID/KIID (08.12.2023)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (08.09.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

46,34%

Ryzykowne

30,42%

Akcje krajowe

15,92%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

49,02%

Bezpieczne

26,02%

Papiery skarbowe

6,23%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

16,77%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,33%

Pozostałe

0,33%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,31%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: