Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

UNIQA Akcji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

UNIQA Akcji

UNIQA FIO

akcji polskich uniwersalne

3 28

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Rating AOL

31.03.2024

5 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

0,77 PLN / 0,43%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -1,85% +1,50% +15,28% +10,99% +22,97% +57,92% +30,21% +69,46% +52,89%
Średnia dla grupy -1,28% +1,84% +13,42% +9,43% +18,89% +56,23% +26,10% +65,16% +51,95%
Pozycja w grupie 34/42 26/42 6/42 12/42 6/41 20/40 12/39 17/38 19/37

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -21,47% +16,75% +9,09% +0,71% -13,11% +3,85% +17,69% -12,00% +4,00% +0,49% +22,89% -16,79% +37,60%
Średnia dla grupy -23,22% +17,73% +11,17% -3,89% -6,18% +8,70% +13,83% -15,26% +1,28% +5,81% +20,36% -16,35% +35,45%
Pozycja w grupie 20/43 33/47 31/55 12/58 48/56 53/58 19/61 13/55 16/56 37/49 16/47 23/42 11/41

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

UNIQA TFI

Data uruchomienia

05.07.2010

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

178,51 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

241,85 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Paweł Mizerski (od 07.2010)

Sebastian Liński (od 04.2014)

Andrzej Nowak (od 04.2016)

Karol Paczuski (od 04.2016)

Rafał Grzeszyk (od 10.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

95% WIG + 5% WIBOR 1Y

Polityka inwestycyjna

UNIQA Akcji inwestuje co najmniej 70% aktywów w akcje. W ramach powyższego limitu mieszczą się również umowy mające za przedmiot kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe. Do 30% aktywów mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery wartościowe oraz polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne, których polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie co najmniej 70% aktywów w akcje. Fundusz lokuje kapitał zarówno w instrumentach krajowych, jak i zagranicznych, przy czym udział akcji, warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru i kwitów depozytowych notowanych poza Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie nie może stanowić więcej niż 35% aktywów. Fundusz może stosować instrumenty pochodne, w tym kontrakty terminowe na indeksy giełdowe. UNIQA Akcji jest aktywnie zarządzany i nie jest skoncentrowany na określonych geograficznych sektorach rynku. Wskaźnikiem referencyjnym (benchmarkiem) służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa UNIQA Akcji jest kompozyt złożony z 95% WIG + 5% WIBOR 1Y.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (01.07.2024)

KID/KIID (29.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (06.06.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

94,38%

Ryzykowne

87,63%

Akcje krajowe

6,75%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

2,07%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

2,07%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,51%

Pozostałe

1,51%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,05%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: