Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

UNIQA Selektywny Akcji Polskich

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

UNIQA Selektywny Akcji Polskich

UNIQA FIO

akcji polskich uniwersalne

1 28

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Rating AOL

31.03.2024

5 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

1,15 PLN / 0,49%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -1,91% +3,10% +18,02% +13,87% +26,29% +64,68% +43,70% +95,16% +86,27%
Średnia dla grupy -1,28% +1,84% +13,42% +9,43% +18,89% +56,23% +26,10% +65,16% +51,95%
Pozycja w grupie 36/42 9/42 2/42 3/42 3/41 6/40 2/39 4/38 5/37

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -18,51% +18,26% +10,90% -5,97% -10,39% +7,22% +20,64% -12,31% +7,68% +6,44% +25,91% -10,88% +37,69%
Średnia dla grupy -23,22% +17,73% +11,17% -3,89% -6,18% +8,70% +13,83% -15,26% +1,28% +5,81% +20,36% -16,35% +35,45%
Pozycja w grupie 6/43 27/47 21/55 40/58 44/56 36/58 11/61 15/55 7/56 23/49 9/47 5/42 10/41

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

UNIQA TFI

Data uruchomienia

05.07.2010

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

236,83 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

180,11 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Paweł Mizerski (od 07.2010)

Sebastian Liński (od 04.2014)

Andrzej Nowak (od 04.2016)

Karol Paczuski (od 04.2016)

Rafał Grzeszyk (od 10.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

95% WIG + 5% WIBOR 1Y

Polityka inwestycyjna

UNIQA Selektywny Akcji Polskich inwestuje co najmniej 50% aktywów w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym w kontrakty terminowe i indeksy giełdowe, bazujące na akcjach powyższych spółek. Fundusz szuka okazji inwestycyjnych zarówno w segmencie małych, jak i największych polskich spółek. Ich selekcji dokonuje w zależności od bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku. Do 50% aktywów mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe. W części dłużnej fundusz lokuje kapitał w obligacjach komunalnych, obligacjach korporacyjnych oraz w obligacjach Skarbu Państwa. Fundusz może również zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym kontrakty terminowe na indeksy giełdowe. UNIQA Selektywny Akcji Polskich nie jest w szczególny sposób ukierunkowany na określone geograficzne sektory rynku. Wskaźnikiem referencyjnym (benchmarkiem) służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu jest 95% WIG + 5% WIBOR 1Y.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (01.07.2024)

KID/KIID (29.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (06.06.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

88,89%

Ryzykowne

83,73%

Akcje krajowe

5,16%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,88%

Pozostałe

1,88%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

9,23%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: