Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

UNIQA Selektywny Akcji Polskich

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

UNIQA Selektywny Akcji Polskich

UNIQA FIO

akcji polskich uniwersalne

1 29

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Rating AOL

31.12.2023

5 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

2,35 PLN / 1,05%

Zmiana 1D
18.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +5,08% +13,98% +20,27% +9,21% +36,87% +42,06% +51,68% +116,13% +80,59%
Średnia dla grupy +3,98% +10,78% +17,67% +6,20% +30,45% +31,35% +33,22% +87,08% +46,14%
Pozycja w grupie 7/42 3/42 6/42 3/42 5/41 5/41 2/40 4/38 5/37

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -18,51% +18,26% +10,90% -5,97% -10,39% +7,22% +20,64% -12,31% +7,68% +6,44% +25,91% -10,88% +37,69%
Średnia dla grupy -23,22% +17,73% +11,17% -3,89% -6,18% +8,70% +13,83% -15,26% +1,28% +5,81% +20,36% -16,35% +35,45%
Pozycja w grupie 6/43 27/47 21/55 40/58 44/56 36/58 11/61 15/55 7/56 23/49 9/47 5/42 10/41

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

UNIQA TFI

Data uruchomienia

05.07.2010

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

227,13 PLN (18.04.2024)

Wartość aktywów

162,99 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Paweł Mizerski (od 07.2010)

Sebastian Liński (od 04.2014)

Andrzej Nowak (od 04.2016)

Karol Paczuski (od 04.2016)

Rafał Grzeszyk (od 10.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

95% WIG + 5% WIBOR 1Y

Polityka inwestycyjna

Fundusz UNIQA Selektywny Akcji Polskich inwestuje przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe notowane na GPW oraz w certyfikaty inwestycyjne. Może również inwestować w instrumenty pochodne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz inwestuje co najmniej 50% w instrumenty o charakterze udziałowym, głównie akcje spółek notowanych na GPW. Do 50% wartości aktywów fundusz inwestuje w instrumenty o charakterze dłużnym. Modelowo, zarządzający funduszem stara się utrzymać podział portfela na część akcyjną i dłużną w proporcji 95% do 5%. Przedmiotem lokat funduszu w części akcyjnej są zarówno spółki duże, jak i mniejsze. Portfel akcyjny funduszu może być silnie (w porównaniu z konkurencją) skoncentrowany na mniejszej ilości spółek, co może powodować jego podwyższoną zmienność względem konkurentów. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt składający się z 95% WIG + 5% WIBOR 1Y. Fundusz zarządzany jest jednak aktywnie i nie dąży do odzwierciedlania tego, jak i innych indeksów lub benchmarków.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (29.02.2024)

Prospekt informacyjny (29.03.2024)

KID/KIID (29.03.2024)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (08.09.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

91,13%

Ryzykowne

87,59%

Akcje krajowe

3,54%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

3,04%

Pozostałe

3,04%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

5,82%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: