Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

UNIQA Selektywny Akcji Polskich

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

UNIQA Selektywny Akcji Polskich

UNIQA FIO

akcji polskich uniwersalne

1 29

Ranking KupFundusz

28.02.2023

Rating AOL

31.12.2022

4 12M

Ranking AOL 12M

28.02.2023

1,97 PLN / 1,28%

Zmiana 1D
21.03.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,53% +3,91% +14,08% +3,56% -0,48% +11,33% +65,59% +25,28% +19,63%
Średnia dla grupy -1,86% +2,68% +15,30% +2,54% -5,99% -0,43% +48,38% +4,24% -2,19%
Pozycja w grupie 10/41 12/41 31/41 12/41 7/41 3/40 7/38 6/36 6/32

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu -18,51% +18,26% +10,90% -5,97% -10,39% +7,22% +20,64% -12,31% +7,68% +6,44% +25,91% -10,88%
Średnia dla grupy -23,22% +17,73% +11,17% -3,89% -6,18% +8,70% +13,83% -15,26% +1,28% +5,81% +20,36% -16,35%
Pozycja w grupie 6/43 27/47 21/55 40/58 44/56 36/58 11/61 15/55 7/56 23/49 9/47 5/42

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

UNIQA TFI

Data uruchomienia

05.07.2010

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

156,43 PLN (21.03.2023)

Wartość aktywów

117,77 mln PLN (28.02.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% wzrostu wartości jednostki ponad wysokość wskaźnika 95% WIG + 5% WIBOR 1Y

Zarządzający

Paweł Mizerski (od 07.2010)

Sebastian Liński (od 04.2014)

Grzegorz Parosa (od 04.2015)

Andrzej Nowak (od 04.2016)

Karol Paczuski (od 04.2016)

Rafał Grzeszyk (od 10.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

95% WIG + 5% WIBOR 1Y

Polityka inwestycyjna

Instrumenty udziałowe stanowią od 50% do 100% aktywów Subfunduszu. Do 50% lokat mogą stanowić instrumenty dłużne, instrumenty pochodne, instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (28.02.2023)

Prospekt informacyjny (27.01.2023)

KID/KIID (01.01.2023)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (08.09.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

80,55%

Ryzykowne

75,45%

Akcje krajowe

5,10%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

4,02%

Pozostałe

4,02%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

15,42%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: