Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz Dochodowy Income and Growth

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Allianz Dochodowy Income and Growth

Allianz SFIO

mieszane zagraniczne zrównoważone

6 10

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

-0,08 PLN / -0,08%

Zmiana 1D
11.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M
Stopy zwrotu -0,35% +1,53% +6,52% +0,85% +7,20% -3,29% -10,61% +17,74%
Średnia dla grupy -0,16% +2,45% +7,27% +1,83% +9,30% +7,21% +4,36% +25,27%
Pozycja w grupie 7/9 8/9 7/9 6/9 5/8 6/8 6/8 6/8

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +10,08% +5,46% -21,77% +9,98%
Średnia dla grupy +4,88% +8,46% -11,52% +11,50%
Pozycja w grupie 4/11 6/11 8/9 5/8

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska

Data uruchomienia

01.07.2019

Minimalna pierwsza wpłata

50 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

105,01 PLN (11.04.2024)

Wartość aktywów

206,83 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,90%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Grzegorz Prażmo (od 07.2019)

Kamil Kowalewski (od 05.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne zrównoważone

Obszar geograficzny inwestycji

USA

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz Allianz Dochodowy Income and Growth inwestuje w następujące kategorie lokat: a) od 60% do 100% aktywów netto stanowi fundusz luksemburski Allianz Income and Growth wydzielony w ramach funduszu działającego pod nazwą Allianz Global Investors Fund; b) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne stanowią od 0% do 40% aktywów netto funduszu; c) listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i instrumenty rynku pieniężnego stanowią od 0% do 40% aktywów netto funduszu; d) inne niż wyżej wymieniony fundusze stanowią od 0% do 35% aktywów netto. W zakresie niezbędnym do zaspokajania swoich bieżących zobowiązań, fundusz Allianz Dochodowy Income and Growth utrzymuje część swoi

Ważne dokumenty

Karta funduszu (29.02.2024)

Prospekt informacyjny (05.04.2024)

KID/KIID (25.03.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (01.06.2022)

AFI (25.03.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

96,52%

Pozostałe

1,86%

Pozostałe

94,66%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,48%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: