Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszuAllianz Dochodowy Income and Growth

Allianz Dochodowy Income and Growth

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Allianz Dochodowy Income and Growth

Allianz SFIO

mieszane zagraniczne pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

Brak oceny

Ranking AOL 36M

Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD
Stopy zwrotu +9,62% -1,47% -2,33% -4,27%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska

Data uruchomienia

01.07.2019

Minimalna pierwsza wpłata

50 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

99,78 PLN (04.06.2020)

Wartość aktywów

13,18 mln PLN (31.05.2020)

Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Artur Jusiński (od 07.2019)

Grzegorz Prażmo (od 07.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

USA

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

90% (33,33% Merrill Lynch All US Convertibles Index (VXA0) Unhedged + 33,33% Merrill Lynch US High Yield Master II Index USD (H0A0) Unhedged + 33,33% Russell 1000 Growth Return Gross) + 10% WIBID ON

Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje swoje aktywa głównie w tytuły uczestnictwa luksemburskiego funduszu Allianz Income and Growth, który czerpie korzyści z inwestycji m.in. w akcje i obligacje (w tym wysokodochodowe) przedsiębiorstw amerykańskich oraz kanadyjskich. Pozostała część aktywów może być inwestowana w depozyty, instrumenty rynku pieniężnego, papiery dłużne czy jednostki czy tytułu uczestnictwa innych funduszy. Alokacja w poszczególne klasy aktywów może różnić się w czasie, w zależności od panujących warunków rynkowych.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2020)

Prospekt informacyjny (29.05.2020)

KIID (29.05.2020)

Sprawozdanie (31.12.2019)

Informacja o kosztach (03.06.2020)

AFI (01.07.2019)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2019

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

91,10%

Pozostałe

1,53%

Pozostałe

89,57%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

8,90%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0