Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych

Allianz SFIO

papierów dłużnych globalnych pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-0,42 PLN / -0,35%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,92% +2,96% -1,19% -4,88%
-3,84%
-0,59% +3,21%
+7,40%
+4,82%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +3,45% -1,69% +3,60% +3,21% +3,70%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska

Data uruchomienia

27.07.2018

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

121,04 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

86,58 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,20%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Marek Kuczalski (od 12.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych globalnych pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

100% ICE BofA 15+ Year Global Government Ex Japan Index

Polityka inwestycyjna

Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych inwestuje co najmniej 80% aktywów w instrumenty dłużne, w tym w szczególności w obligacje skarbowe o długim terminie zapadalności, instrumenty rynku pieniężnego, które są emitowane przez Skarb Państwa, jak również przez państwa członkowskie UE i państwa należące do OECD oraz w depozyty bankowe. Emitentami instrumentów dłużnych mogą być również inne podmioty, w tym przedsiębiorstwa. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych polskich lub zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, mające siedzibę zagranicą mogą stanowić od 0% do 10% aktywów funduszu. Średni czas trwania składników lokat funduszu (tzw. duration), nie może być krótszy niż 8 lat. Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych posiada benchmark i jest nim: 100% ICE BofA 15+ Year Global Government Ex Japan Index.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (17.06.2024)

KID/KIID (12.07.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (15.04.2024)

AFI (25.03.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

64,43%

Bezpieczne

64,43%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

20,76%

Pozostałe

20,76%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

14,80%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: