Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych

Allianz SFIO

papierów dłużnych globalnych pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-1,15 PLN / -0,96%

Zmiana 1D
11.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -5,38% -4,98%
-4,72%
-7,13% -6,78% -1,73% +2,55%
+8,95%
+3,09%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +3,45% -1,69% +3,60% +3,21% +3,70%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska

Data uruchomienia

27.07.2018

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

118,18 PLN (11.04.2024)

Wartość aktywów

59,10 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,20%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Marek Kuczalski (od 12.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych globalnych pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

100% ICE BofA 15+ Year Global Government Ex Japan Index

Polityka inwestycyjna

Fundusz Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych inwestuje co najmniej 80% aktywów w instrumenty dłużne, w tym przede wszystkim obligacje skarbowe o długim terminie zapadalności, ale także instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Od 0% do 10% aktywów netto mogą stanowić jednostki uczestnictwa polskich funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. Średni, ważony wartością aktywów netto funduszu, czas trwania składników lokat (duration), nie może być mniejszy niż 8 lat. Wskaźnikiem referencyjnym służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu jest indeks ICE BofA 15+ Year Global Government Excluding Japan.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (29.02.2024)

Prospekt informacyjny (05.04.2024)

KID/KIID (25.03.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (12.02.2024)

AFI (25.03.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

64,43%

Bezpieczne

64,43%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

20,76%

Pozostałe

20,76%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

14,80%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: