Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz Artificial Intelligence

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Allianz Artificial Intelligence

Fundusz spełnia kryteria ESG

Allianz SFIO

akcji zagranicznych sektorowych pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

3,46 PLN / 1,67%

Zmiana 1D
16.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +4,62% +0,25% +18,03% +5,50% +34,67% +28,46% -4,29% +61,01% +81,19%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -7,62% +26,41% +85,11% +5,85% -44,01% +47,41%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska

Data uruchomienia

06.10.2017

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

211,03 PLN (16.05.2024)

Wartość aktywów

161,34 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Grzegorz Prażmo (od 10.2017)

Kamil Kowalewski (od 05.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji zagranicznych sektorowych pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz Allianz Artificial Intelligence ponad 60% swoich aktywów netto inwestuje w tytuły uczestnictwa luksemburskiego Allianz Global Artificial Intelligence wydzielonego w ramach luksemburskiego funduszu zagranicznego działającego pod nazwą Allianz Global Investors Fund. Allianz Global Artificial Intelligence inwestuje głównie na światowym rynku akcji spółek, które w ramach prowadzonej działalności będą czerpać korzyści z ewolucji sztucznej inteligencji lub obecnie ich działalność wiąże się z tym obszarem. Od 0% do 40% aktywów netto może inwestować w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne. W listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i instrumenty rynku pieniężnego może inwestować od 0% do 40% wartości aktywów netto. W jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych innych niż wymieniony powyżej fundusz może inwestować od 0% do 35% aktywów netto. Fundusz Allianz Artificial Intelligence może utrzymywać część swoich aktywów na rachunkach bankowych. Aktywa funduszu są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym. Fundusz nie posiada benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (05.04.2024)

KID/KIID (25.03.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (15.04.2024)

AFI (25.03.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

96,39%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

96,39%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,36%

Pozostałe

0,36%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,25%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: