Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz Defensywna Multistrategia

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Allianz Defensywna Multistrategia

Fundusz spełnia kryteria ESG

Allianz SFIO

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

6 14

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

0,28 PLN / 0,23%

Zmiana 1D
13.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,54% +0,99% +4,33% +2,56% +8,12% +10,63% +5,48% +13,50% +14,11%
Średnia dla grupy +0,72% +1,24% +4,76% +3,22% +8,74% +18,00% +5,53% +16,46% +17,40%
Pozycja w grupie 12/18 12/18 11/18 13/18 11/18 11/14 6/13 9/12 9/12

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +3,16% -2,84% +9,15% +2,02% +4,50% -8,68% +10,08%
Średnia dla grupy +3,59% -4,86% +7,74% +5,52% +2,62% -8,70% +11,76%
Pozycja w grupie 8/11 4/14 5/16 13/15 7/14 6/15 8/14

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska

Data uruchomienia

18.01.2016

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

123,86 PLN (13.06.2024)

Wartość aktywów

15,83 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Grzegorz Prażmo (od 01.2016)

Kamil Kowalewski (od 05.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Allianz Defensywna Multistrategia inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15, wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego działającego pod nazwą Allianz Global Investors Fund. Do 40% portfela mogą stanowić akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe i obligacje zamienne na akcje, a także certyfikaty inwestycyjne. Udział listów zastawnych, obligacji, certyfikatów depozytowych, depozytów, bonów skarbowych oraz instrumentów rynku pieniężnego może wynieść maksymalnie 40% portfela funduszu. Tytuły uczestnictwa innych funduszy niż wyżej wymieniony mogą stanowić do 35% wartości portfela. W zakresie niezbędnym do zaspokajania bieżących zobowiązań, fundusz utrzymuje część swoich aktywów na rachunkach bankowych. Aktywa Allianz Defensywna Multistrategia są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym. Fundusz nie stosuje benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (31.05.2024)

KID/KIID (25.03.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (15.04.2024)

AFI (25.03.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

95,55%

Pozostałe

0,76%

Pozostałe

94,79%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,45%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: