Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu

Allianz FIO

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

3 14

Ranking KupFundusz

31.05.2023

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2023

0,08 PLN / 0,07%

Zmiana 1D
06.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,93% +0,78% +2,62% +4,10% +1,45% -4,39% +10,34% +8,03% +7,90%
Średnia dla grupy +0,92% +2,35% +5,49% +5,89% +4,80% -2,73% +6,21% +8,31% +8,24%
Pozycja w grupie 10/15 14/15 11/14 9/14 8/14 7/13 3/12 5/12 4/11

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +7,95% +5,00% -5,98% +8,36% +6,13% +5,24% -9,99%
Średnia dla grupy +2,04% +3,59% -4,86% +7,74% +5,52% +2,62% -8,70%
Pozycja w grupie 2/7 5/11 10/13 7/15 5/15 4/14 9/15

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska

Data uruchomienia

15.10.2015

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

121,23 PLN (06.06.2023)

Wartość aktywów

70,36 mln PLN (31.05.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,85%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Grzegorz Prażmo (od 01.2016)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje od 60% do 100% aktywów w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy, które koncentrują się na inwestowaniu w dłużne papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym i/lub akcje dopuszczone do obrotu na takim rynku, realizują politykę absolutnej stopy zwrotu lub naśladują indeksy rynków zorganizowanych. Pozostałą część lokat mogą stanowić inwestycje bezpośrednie w udziałowe i dłużne papiery wartościowe.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (31.05.2023)

KID/KIID (08.05.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (01.06.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

26,73%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

26,73%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

59,01%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

59,01%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

4,72%

Pozostałe

1,27%

Pozostałe

3,45%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

9,54%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: