Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu

Allianz FIO

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

7 14

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

-0,11 PLN / -0,08%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,47% +4,20% +5,28% +4,84% +8,07% +13,43% +2,62% +17,69% +16,32%
Średnia dla grupy +0,25% +2,82% +4,01% +3,78% +7,88% +16,10% +4,88% +14,34% +16,36%
Pozycja w grupie 9/18 2/18 4/18 5/18 10/18 9/14 7/13 4/12 5/12

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +7,95% +5,00% -5,98% +8,36% +6,13% +5,24% -9,99% +8,61%
Średnia dla grupy +2,04% +3,59% -4,86% +7,74% +5,52% +2,62% -8,70% +11,76%
Pozycja w grupie 2/7 5/11 10/14 8/16 5/15 4/14 9/15 10/14

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska

Data uruchomienia

15.10.2015

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

132,60 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

81,80 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,85%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Grzegorz Prażmo (od 01.2016)

Bartosz Pawlak (od 09.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu lokuje od 60% do 100% wartości portfela w polskich i zagranicznych funduszach inwestycyjnych. Maksymalnie 40% aktywów jest inwestowana w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe i obligacje zamienne. Do 40% portfela stanowią listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego oraz certyfikaty inwestycyjne i inne papiery wartościowe, a także lokaty i instrumenty pochodne. Polskie i zagraniczne fundusze, które są przedmiotem lokat Allianz Globalny Stabilnego Dochodu muszą spełniać jeden z następujących warunków: koncentrować się na inwestowaniu aktywów w dłużne papiery wartościowe i/ lub akcje, dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym, realizować politykę absolutnej stopy zwrotu lub naśladować indeksy rynków zorganizowanych. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu nie stosuje benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (17.06.2024)

KID/KIID (12.07.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (15.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

29,20%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

29,20%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

60,43%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

60,43%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

3,14%

Pozostałe

0,49%

Pozostałe

2,65%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

7,24%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: