Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz China A-Shares

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Allianz China A-Shares

Fundusz spełnia kryteria ESG

Allianz SFIO

akcji azjatyckich bez Japonii

2 5

Ranking KupFundusz

31.10.2023

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,07 PLN / 0,12%

Zmiana 1D
30.11.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,21% -8,57% -11,31% -20,94% -18,27% -47,26% -42,65%
-34,33%
-34,73%
Średnia dla grupy -0,05% -5,47% -5,56% -11,48% -11,13% -27,63% -24,96%
Pozycja w grupie 2/4 4/4 4/4 4/4 4/4 3/3 3/3

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu -2,60% +27,46% -23,61% +11,26% +18,31% -0,85% -33,22%
Średnia dla grupy -3,00% -17,64%
Pozycja w grupie 3/5 4/4

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska

Data uruchomienia

31.03.2015

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

60,72 PLN (30.11.2023)

Wartość aktywów

83,94 mln PLN (31.10.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Grzegorz Prażmo (od 10.2020)

Kamil Kowalewski (od 05.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji azjatyckich bez Japonii

Obszar geograficzny inwestycji

Chiny

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Allianz China A-Shares od 60% do 100% swoich aktywów netto inwestuje w tytuły uczestnictwa funduszy Allianz China A-Shares oraz Allianz China A Opportunities - funduszy wydzielonych w ramach funduszu zagranicznego działającego pod nazwą Allianz Global Investors Funds, które swoje aktywa inwestują w instrumenty udziałowe notowane na chińskim rynku akcji. Fundusz może też inwestować do 35% aktywów netto bezpośrednio w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne. Listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić od 0% do 35% wartości aktywów netto funduszu, a inne niż wymienione wyżej fundusze mogą stanowić od 0% do 35% aktywów netto.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.10.2023)

Prospekt informacyjny (17.11.2023)

KID/KIID (12.10.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (01.06.2022)

AFI (01.10.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

91,80%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

91,80%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,03%

Pozostałe

2,03%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

6,16%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: