Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz China A-Shares

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Allianz China A-Shares

Fundusz spełnia kryteria ESG

Allianz SFIO

akcji azjatyckich bez Japonii

1 5

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,23 PLN / 0,38%

Zmiana 1D
16.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +3,49% +9,39% -0,02% +3,58% -14,43% -26,52% -46,81%
-24,71%
-33,84%
Średnia dla grupy +6,55% +8,59% +7,01% +7,76% +0,15% -4,41% -23,94%
Pozycja w grupie 4/4 2/4 4/4 4/4 4/4 3/3 3/3

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -2,60% +27,46% -23,61% +11,26% +18,31% -0,85% -33,22% -23,27%
Średnia dla grupy -3,00% -17,64% -11,39%
Pozycja w grupie 3/5 4/4 4/4

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska

Data uruchomienia

31.03.2015

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

61,04 PLN (16.05.2024)

Wartość aktywów

109,45 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Grzegorz Prażmo (od 10.2020)

Kamil Kowalewski (od 05.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji azjatyckich bez Japonii

Obszar geograficzny inwestycji

Chiny

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Allianz China A-Shares od 60% do 100% swoich aktywów netto inwestuje w tytuły uczestnictwa funduszy Allianz China A-Shares oraz Allianz China A Opportunities - funduszy wydzielonych w ramach funduszu zagranicznego działającego pod nazwą Allianz Global Investors Funds, które swoje aktywa inwestują w instrumenty udziałowe notowane na chińskim rynku akcji. Fundusz może też inwestować do 35% aktywów netto bezpośrednio w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne. Listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić od 0% do 35% wartości aktywów netto funduszu, a inne niż wymienione wyżej fundusze mogą stanowić od 0% do 35% aktywów netto. Tytuły uczestnictwa luksemburskiego Allianz China A-Shares mogą stanowić do 100% aktywów funduszu. Tytuły Uczestnictwa luksemburskiego Allianz China A Opportunities mogą stanowić również do 100% aktywów funduszu. W zakresie niezbędnym do zaspokajania swych bieżących zobowiązań, fundusz Allianz China A-Shares utrzymuje część swoich aktywów na rachunkach bankowych. Aktywa funduszu są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym. Fundusz nie posiada benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (05.04.2024)

KID/KIID (25.03.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (15.04.2024)

AFI (25.03.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

95,75%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

95,75%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,65%

Pozostałe

1,65%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,61%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: