Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz Obligacji Globalnych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Allianz Obligacji Globalnych

Allianz FIO

papierów dłużnych globalnych uniwersalne

5 20

Ranking KupFundusz

30.11.2023

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

30.11.2023

0,08 PLN / 0,07%

Zmiana 1D
07.12.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +2,83% +2,63% +3,28% +5,45% +4,26% +1,79% +3,13% +6,78% +11,82%
Średnia dla grupy +2,36% +2,10% +2,45% +5,32% +4,12% -5,38% -8,10% -4,64% +0,95%
Pozycja w grupie 7/19 4/19 7/19 7/17 8/17 4/15 2/13 1/9 1/8

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu -2,30% +4,82% +3,59% -4,12% +5,86% +3,48% +0,84% -3,73%
Średnia dla grupy -0,11% +6,52% +1,07% -3,26% +6,28% +3,78% -3,46% -10,09%
Pozycja w grupie 4/4 4/5 3/8 6/8 8/9 5/9 2/13 3/15

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska

Data uruchomienia

09.01.2014

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

117,47 PLN (07.12.2023)

Wartość aktywów

74,84 mln PLN (30.11.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Grzegorz Prażmo (od 01.2016)

Marcin Mężykowski (od 05.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych globalnych uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz Allianz Obligacji Globalnych inwestuje aktywa głównie w jednostki uczestnictwa polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, które co najmniej połowę swoich aktywów inwestują w dłużne papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska oraz w papiery wartościowe, w tym w szczególności w obligacje i bony skarbowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa. Od 60% do 100% aktywów netto Allianz Obligacji Globalnych inwestowane jest w polskie i zagraniczne fundusze; a w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe inwestowane jest od 0% do 40% aktywów netto. Fundusz nie posiada benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.10.2023)

Prospekt informacyjny (02.10.2023)

KID/KIID (12.10.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (01.06.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

91,46%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

91,46%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

5,02%

Pozostałe

5,02%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,52%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: