Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz Obligacji Globalnych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Allianz Obligacji Globalnych

Allianz FIO

papierów dłużnych globalnych uniwersalne

3 19

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Brak oceny

Rating AOL

5 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

-0,24 PLN / -0,20%

Zmiana 1D
11.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,64% +0,22% +5,93% -0,20% +4,95% +7,20% +4,56% +14,59% +10,57%
Średnia dla grupy -0,80% -0,29% +4,03% -0,89% +3,13% +2,83% -6,17% -1,38% -1,52%
Pozycja w grupie 9/18 6/18 2/18 9/18 7/18 4/15 1/13 1/11 1/8

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -2,30% +4,82% +3,59% -4,12% +5,86% +3,48% +0,84% -3,73% +7,73%
Średnia dla grupy -0,11% +6,52% +1,07% -3,26% +6,28% +3,78% -3,46% -10,09% +7,15%
Pozycja w grupie 4/4 4/5 3/8 6/8 8/9 5/9 2/13 3/15 7/16

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska

Data uruchomienia

09.01.2014

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

119,77 PLN (11.04.2024)

Wartość aktywów

85,37 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Grzegorz Prażmo (od 01.2016)

Marcin Mężykowski (od 05.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych globalnych uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz Allianz Obligacji Globalnych inwestuje aktywa głównie w jednostki uczestnictwa polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, które co najmniej połowę swoich aktywów inwestują w dłużne papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska oraz w papiery wartościowe, w tym w szczególności w obligacje i bony skarbowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa. Od 60% do 100% aktywów netto Allianz Obligacji Globalnych inwestowane jest w polskie i zagraniczne fundusze; a w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe inwestowane jest od 0% do 40% aktywów netto. Fundusz nie posiada benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (29.02.2024)

Prospekt informacyjny (05.04.2024)

KID/KIID (25.03.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (01.06.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

92,62%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

92,62%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,21%

Pozostałe

0,21%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

7,17%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: