Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz Akcji Globalnych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Allianz Akcji Globalnych

Allianz FIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

22 48

Ranking KupFundusz

31.10.2023

Brak oceny

Rating AOL

4 12M

Ranking AOL 12M

30.11.2023

0,18 PLN / 0,12%

Zmiana 1D
30.11.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +10,47% +0,27% +2,43% +13,70% +10,69% -12,84% +2,97% +20,39% +31,26%
Średnia dla grupy +8,95% +0,25% +3,07% +12,97% +8,73% -8,07% +6,77% +22,63% +37,10%
Pozycja w grupie 16/56 32/56 32/55 23/49 22/49 33/46 24/38 12/31 12/29

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +0,72% +1,93% +13,59% -14,06% +19,97% +19,25% +15,41% -24,57%
Średnia dla grupy +4,52% +6,33% +13,38% -12,59% +21,66% +18,01% +13,73% -20,27%
Pozycja w grupie 13/19 20/26 15/29 20/33 26/39 13/33 15/39 31/46

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska

Data uruchomienia

09.01.2014

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

155,00 PLN (30.11.2023)

Wartość aktywów

47,16 mln PLN (31.10.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Grzegorz Prażmo (od 01.2016)

Bartosz Pawlak (od 09.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz Allianz Akcji Globalnych realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie aktywów w polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne, które inwestują co najmniej połowę swoich aktywów w: akcje dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska a także w obligacje zamienne oraz inne instrumenty oparte o akcje dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska. Ponadto fundusz inwestuje również w papiery wartościowe w szczególności akcje, obligacje zamienne, oraz inne instrumenty oparte o akcje takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. Fundusz Allianz Akcji Globalnych inwestuje nie mniej niż 60% aktywów netto w polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjn

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.10.2023)

Prospekt informacyjny (02.10.2023)

KID/KIID (12.10.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (01.06.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

91,39%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

91,39%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,60%

Pozostałe

0,60%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

8,01%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: