Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz Akcji Globalnych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Allianz Akcji Globalnych

Allianz FIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

24 49

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

1,24 PLN / 0,69%

Zmiana 1D
13.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +3,18% +3,20% +13,62% +9,83% +15,48% +29,09% +5,41% +47,11% +46,86%
Średnia dla grupy +1,93% +2,81% +11,78% +9,29% +15,35% +32,18% +9,80% +44,67% +48,52%
Pozycja w grupie 13/58 22/58 16/58 23/58 29/55 30/48 24/40 14/35 10/30

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +0,72% +1,93% +13,59% -14,06% +19,97% +19,25% +15,41% -24,57% +20,33%
Średnia dla grupy +4,52% +6,33% +13,38% -12,59% +21,66% +18,01% +13,73% -20,27% +18,84%
Pozycja w grupie 13/19 20/26 15/29 20/33 26/39 13/33 15/39 31/46 18/49

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska

Data uruchomienia

09.01.2014

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

180,15 PLN (13.06.2024)

Wartość aktywów

63,93 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Grzegorz Prażmo (od 01.2016)

Bartosz Pawlak (od 09.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Allianz Akcji Globalnych inwestuje w polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne, które co najmniej połowę swoich aktywów lokują w akcjach, obligacjach zamiennych na akcje oraz w innych instrumentach akcyjnych, dopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym w państwie innym niż Polska. Allianz Akcji Globalnych inwestuje również bezpośrednio w papiery wartościowe w szczególności akcje, obligacje zamienne, oraz inne instrumenty akcyjne, takie jak: prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. Udział polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych wynosi nie mniej niż 60% aktywów funduszu. Od 0% do 40% portfela stanowią akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne i papiery wartościowe. Udział listów zastawnych, dłużnych papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego oraz depozytów bankowych może się wahać od 0% do 40% aktywów netto funduszu. Allianz Akcji Globalnych nie posiada benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (06.06.2024)

KID/KIID (06.06.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (15.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

91,45%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

91,45%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,69%

Pozostałe

0,69%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

7,86%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: