Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Allianz Stabilnego Wzrostu

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Allianz Stabilnego Wzrostu

Allianz FIO

mieszane polskie stabilnego wzrostu

12 24

Ranking KupFundusz

31.05.2022

Rating AOL

31.03.2022

2 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2022

4 36M

Ranking AOL 36M

31.05.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -2,55% -10,12% -15,67% -15,92% -20,26% -6,74% -1,26% -4,03% -6,81%
Średnia dla grupy -2,80% -8,82% -14,72% -14,77% -18,73% -10,24% -9,68% -9,62% -11,45%
Pozycja w grupie 11/30 25/30 21/29 22/30 20/29 12/29 4/27 11/27 11/25

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +7,83% +17,60% +3,80% -20,10% +4,94% +4,62% -5,72% +7,45% -1,99% +0,15% -4,40% +1,31% +5,01% -8,41% +2,70% +16,71% +1,16%
Średnia dla grupy +11,16% +14,70% +6,34% -17,22% +15,52% +9,28% -7,51% +11,72% +3,33% +2,74% -2,20% +2,40% +5,79% -4,54% +2,44% +6,42% -0,68%
Pozycja w grupie 19/21 6/24 16/24 20/28 26/26 25/26 11/28 25/28 27/28 24/29 21/28 19/28 19/32 26/30 14/32 3/30 13/29

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska

Data uruchomienia

28.01.2004

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

122,55 PLN (24.06.2022)

Wartość aktywów

221,17 mln PLN (31.05.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,85%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Adam Łukojć (od 01.2017)

Marek Kuczalski (od 06.2017)

Michał Staszak (od 06.2019)

Kamil Artyszuk (od 03.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

70% Treasury BondSpot Poland + 30% WIG

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje w akcje, obligacje zamienne oraz inne instrumenty oparte o akcje: prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe. Udział wymienionych lokat zawiera się w przedziale od 0% do 40% wartości aktywów. W pozostałym zakresie środki inwestowane są w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jak też przez innych emitentów.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2022)

Prospekt informacyjny (30.05.2022)

KIID (21.02.2022)

Sprawozdanie (31.12.2021)

Informacja o kosztach (01.06.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2021

36,65%

Ryzykowne

34,66%

Akcje krajowe

1,99%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

57,01%

Bezpieczne

13,87%

Papiery skarbowe

18,08%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

19,09%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

5,97%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,01%

Pozostałe

0,01%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

6,34%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: