Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz Stabilnego Wzrostu

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Allianz Stabilnego Wzrostu

Allianz FIO

mieszane polskie stabilnego wzrostu

4 22

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Rating AOL

31.03.2024

4 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

0,48 PLN / 0,28%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,32% +1,19% +5,82% +4,74% +10,85% +33,71% +9,02% +23,44% +35,92%
Średnia dla grupy -0,04% +1,94% +5,70% +4,73% +10,40% +28,20% +6,93% +16,40% +18,04%
Pozycja w grupie 21/26 21/26 13/26 13/26 10/26 3/26 12/25 5/25 2/22

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +7,83% +17,60% +3,80% -20,10% +4,94% +4,62% -5,72% +7,45% -1,99% +0,15% -4,40% +1,31% +5,01% -8,41% +2,70% +16,71% +1,16% -11,62% +25,52%
Średnia dla grupy +11,16% +14,70% +6,34% -17,22% +15,52% +9,28% -7,51% +11,72% +3,33% +2,74% -2,20% +2,40% +5,79% -4,54% +2,44% +6,42% -0,68% -10,61% +19,78%
Pozycja w grupie 19/21 6/24 16/24 20/28 26/26 25/26 11/28 25/28 27/28 24/29 21/28 19/28 19/32 26/30 14/32 3/31 13/30 23/30 1/26

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska

Data uruchomienia

28.01.2004

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

169,37 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

308,36 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,85%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Kamil Artyszuk (od 03.2020)

Piotr Friebe (od 03.2023)

Marcin Mężykowski (od 03.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

70% ICE BofA Poland Government Index + 30% WIG

Polityka inwestycyjna

Allianz Stabilnego Wzrostu inwestuje od 0% do 40% aktywów w akcje, obligacje zamienne oraz inne instrumenty oparte o akcje, takie jak: prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje zamienne i instrumenty pochodne. Fundusz może też inwestować od 0% do 30% aktywów w polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Pozostała część aktywów Allianz Stabilnego Wzrostu jest ulokowana w instrumentach dłużnych, w tym emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusz koncentruje swoją politykę inwestycyjną na polskich emitentach papierów dłużnych i spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Benchmark funduszu to: 30% WIG + 70% ICE BofA Poland Government Index (G0PL).

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (17.06.2024)

KID/KIID (12.07.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (15.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

37,07%

Ryzykowne

35,14%

Akcje krajowe

1,93%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

53,96%

Bezpieczne

14,03%

Papiery skarbowe

18,78%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

14,67%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

6,48%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,03%

Pozostałe

0,03%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

8,95%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: