Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Allianz Stabilnego Wzrostu

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Allianz Stabilnego Wzrostu

Allianz FIO

mieszane polskie stabilnego wzrostu

13 24

Ranking KupFundusz

31.12.2022

Rating AOL

30.09.2022

2 12M

Ranking AOL 12M

31.12.2022

0,86 PLN / 0,64%

Zmiana 1D
26.01.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +5,02% +13,24% +7,37% +5,25% -4,79% -7,33% +8,19% +10,00% +0,86%
Średnia dla grupy +4,64% +12,29% +7,01% +4,41% -5,31% -8,11% -2,09% -0,57% -4,87%
Pozycja w grupie 9/30 10/30 13/30 7/30 19/30 18/29 3/29 4/26 10/25

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +7,83% +17,60% +3,80% -20,10% +4,94% +4,62% -5,72% +7,45% -1,99% +0,15% -4,40% +1,31% +5,01% -8,41% +2,70% +16,71% +1,16% -11,62%
Średnia dla grupy +11,16% +14,70% +6,34% -17,22% +15,52% +9,28% -7,51% +11,72% +3,33% +2,74% -2,20% +2,40% +5,79% -4,54% +2,44% +6,42% -0,68% -10,61%
Pozycja w grupie 19/21 6/24 16/24 20/28 26/26 25/26 11/28 25/28 27/28 24/29 21/28 19/28 19/32 26/30 14/32 3/31 13/30 23/30

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska

Data uruchomienia

28.01.2004

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

135,58 PLN (26.01.2023)

Wartość aktywów

221,27 mln PLN (31.12.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,85%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Adam Łukojć (od 01.2017)

Marek Kuczalski (od 06.2017)

Michał Staszak (od 06.2019)

Kamil Artyszuk (od 03.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

30% WIG + 70% ICE BofA Poland Government Index

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje w akcje, obligacje zamienne oraz inne instrumenty oparte o akcje: prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe. Udział wymienionych lokat zawiera się w przedziale od 0% do 40% wartości aktywów. W pozostałym zakresie środki inwestowane są w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jak też przez innych emitentów.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.12.2022)

Prospekt informacyjny (30.12.2022)

KID/KIID (01.01.2023)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (07.09.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

31,69%

Ryzykowne

30,43%

Akcje krajowe

1,26%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

67,16%

Bezpieczne

19,08%

Papiery skarbowe

17,01%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

23,61%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

7,46%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,07%

Pozostałe

0,07%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,08%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: