Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej

Rockbridge Neo FIO

akcji europejskich rynków wschodzących

2 3

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,00 PLN / 0,00%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,75% +3,31% +11,75% +9,38% +22,38% +69,57% +54,32% +100,69% +66,67%
Średnia dla grupy +1,01% +4,23% +12,80% +11,09% +22,76% +59,83% +20,63% +49,42% +35,49%
Pozycja w grupie 3/4 2/3 3/3 3/3 3/3 2/3 1/3 1/3 1/2

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +9,04% -4,67% +18,10% +7,03% +26,58%
Średnia dla grupy +14,20% -1,84% +14,68% -18,21% +28,08%
Pozycja w grupie 7/7 5/7 2/5 1/3 3/3

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Rockbridge TFI

Data uruchomienia

17.01.2018

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

250,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

17,50 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

57,67 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Wojciech Dębski (od 02.2023)

Andrzej Lis (od 02.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji europejskich rynków wschodzących

Obszar geograficzny inwestycji

Europa Środkowo-Wschodnia

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej inwestuje w instrumenty finansowe, które zapewniają ekspozycję na rynki Europy Centralnej (w szczególności Polski, Węgier i Czech) oraz Turcji. Wartość inwestycji funduszu w instrumenty akcyjne nie może być mniejsza niż 66% aktywów. Maksymalny udział dłużnych papierów wartościowych, wyemitowanych przez podmioty inne niż rządy, bądź banki centralne państw Europy Centralnej lub dłużnych papierów wartościowych posiadających ich gwarancje może wynosić 20%. Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem oraz w celach zabezpieczających przez ryzykiem rynkowym, w tym walutowym. Rockbridge Neo Akcji Europejskich może także stosować dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych. Jej poziom nie może przekroczyć 100% aktywów funduszu. Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej nie stosuje benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (01.07.2024)

KID/KIID (02.01.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (03.01.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

95,47%

Ryzykowne

52,13%

Akcje krajowe

43,34%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,19%

Pozostałe

0,19%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,34%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: