Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji

Rockbridge Neo FIO

mieszane polskie aktywnej alokacji

4 4

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Rating AOL

31.12.2022

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-0,14 PLN / -1,18%

Zmiana 1D
13.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -3,22% +0,86% +5,67% +4,54% +16,82% +38,28% +19,31% +54,68% +63,06%
Średnia dla grupy -1,36% +1,54% +5,35% +4,66% +15,59% +34,72% +9,59% +35,63% +25,30%
Pozycja w grupie 4/4 3/4 3/4 3/4 3/4 2/3 2/3 2/3 2/3

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -32,89% +16,11% +14,74% -16,83% +15,89% -2,33% +0,93% -6,17% +8,95% +3,59% -14,37% +0,72% +19,54% +22,96% -10,07% +22,07%
Średnia dla grupy -30,75% +21,38% +11,94% -15,35% +8,61% +2,13% -5,14% -4,77% +3,94% +8,14% -11,64% +1,21% +4,91% +2,24% -6,73% +20,57%
Pozycja w grupie 7/9 7/12 5/13 8/14 5/15 14/17 3/19 13/19 3/20 11/15 9/12 7/11 2/8 1/6 3/5 2/3

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Rockbridge TFI

Data uruchomienia

18.10.2007

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

250,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

11,74 PLN (13.06.2024)

Wartość aktywów

32,12 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Katarzyna Rokicka (od 02.2023)

Jakub Ryba (od 02.2023)

Jędrzej Łukomski (od 01.2024)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie aktywnej alokacji

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

50% WIBID 1M + 35% WIG20 + 15% mWIG40

Polityka inwestycyjna

Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji jest funduszem elastycznego inwestowania, który lokuje środki w akcjach oraz dłużnych papierach wartościowych. Wartość inwestycji w akcje może się wahać w przedziale od 20% do 80% aktywów funduszu. Udział poszczególnych lokat w ramach limitów inwestycyjnych jest uzależniony od decyzji podejmowanych przez zarządzającego funduszem na podstawie analizy bieżącej sytuacji na rynku akcji i dłużnych papierów wartościowych oraz przewidywań odnośnie rozwoju sytuacji w przyszłości. W celach płynnościowych do 10% funduszu mogą stanowić inne niż akcje papiery wartościowe o stałych dochodzie oraz depozyty bankowe. Fundusz może inwestować do 20% w instrumenty zagraniczne oraz zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, a także stosować dźwignię finansową do wysokości 100% aktywów funduszu. Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji posiada benchmark i jest nim 50% WIBID 1M + 35% WIG20 + 15% mWIG40.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (22.05.2024)

KID/KIID (02.01.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (03.01.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

50,87%

Ryzykowne

45,50%

Akcje krajowe

5,37%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

34,44%

Bezpieczne

32,82%

Papiery skarbowe

1,62%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,07%

Pozostałe

0,07%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

14,63%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: