Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji

Rockbridge Neo FIO

mieszane polskie aktywnej alokacji

3 4

Ranking KupFundusz

29.02.2024

Rating AOL

31.12.2022

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,04 PLN / 0,34%

Zmiana 1D
29.02.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +6,10% +6,88% +12,45% +3,74% +20,85% +22,76% +35,15% +80,06% +56,59%
Średnia dla grupy +4,29% +5,53% +9,33% +2,86% +18,57% +21,36% +15,19% +35,83% +21,12%
Pozycja w grupie 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/3 1/3 2/3 2/3

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -32,89% +16,11% +14,74% -16,83% +15,89% -2,33% +0,93% -6,17% +8,95% +3,59% -14,37% +0,72% +19,54% +22,96% -10,07% +22,07%
Średnia dla grupy -30,75% +21,38% +11,94% -15,35% +8,61% +2,13% -5,14% -4,77% +3,94% +8,14% -11,64% +1,21% +4,91% +2,24% -6,73% +20,57%
Pozycja w grupie 7/9 7/12 5/13 8/14 5/15 14/17 3/19 13/19 3/20 11/15 9/12 7/11 2/8 1/6 3/5 2/3

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Rockbridge TFI

Data uruchomienia

18.10.2007

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

250,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

11,65 PLN (29.02.2024)

Wartość aktywów

29,04 mln PLN (31.01.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Katarzyna Rokicka (od 02.2023)

Jakub Ryba (od 02.2023)

Jędrzej Łukomski (od 01.2024)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie aktywnej alokacji

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

50% WIBID 1M + 35% WIG20 + 15% mWIG40

Polityka inwestycyjna

Od 20% do 80% aktywów funduszu może być inwestowane w akcje. Pozostałe aktywa są inwestowane w dłużne papiery wartościowe. Do 10% aktywów może być lokowane w aktywa inne niż akcje, papiery wartościowe o stałym dochodzie i depozyty bankowe utrzymywane dla celów zarządzania płynnością. Max. 30% aktywów może być inwestowane w zagraniczne papiery wartościowe lub prawa majątkowe.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.01.2024)

Prospekt informacyjny (29.12.2023)

KID/KIID (02.01.2024)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (03.01.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

59,35%

Ryzykowne

53,54%

Akcje krajowe

5,81%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

27,28%

Bezpieczne

25,62%

Papiery skarbowe

1,66%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,24%

Pozostałe

0,24%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

13,12%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: