Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych

Rockbridge Neo SFIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

32 49

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

0,07 PLN / 0,64%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,75% +6,66% +8,97% +9,08% +11,73% +23,88% +11,28% +35,75% +30,31%
Średnia dla grupy +0,23% +6,55% +9,09% +9,53% +13,44% +27,25% +7,81% +35,36% +44,94%
Pozycja w grupie 9/58 30/58 32/58 35/58 35/56 32/48 19/41 18/37 19/30

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -56,84% +26,89% +16,19% -7,38% +12,39% +12,01% +17,57% +1,49% +11,49% +8,98% -10,06% +18,60% +0,34% +16,42% -13,33% +13,69%
Średnia dla grupy +12,88% +11,56% +4,52% +6,33% +13,38% -12,59% +21,66% +18,01% +13,73% -20,27% +18,84%
Pozycja w grupie 8/12 3/13 12/19 5/26 19/29 12/33 28/39 27/33 9/39 11/46 33/49

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Rockbridge TFI

Data uruchomienia

10.01.2007

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

250,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

11,05 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

9,88 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Wojciech Dębski (od 02.2023)

Andrzej Lis (od 02.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Rynki Rozwinięte

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych inwestuje od 70% do 100% aktywów w polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne, które lokują kapitał głównie w akcjach dużych spółek z rynków rozwiniętych, w szczególności ze Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz krajów Europy Zachodniej. Do 30% aktywów funduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż 1 rok. Fundusz może stosować instrumenty pochodne, w celu sprawnego zarządzania portfelem oraz w celach zabezpieczających przez ryzykiem rynkowym, w tym walutowym. Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych może także stosować dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych. Jej poziom nie może przekroczyć 200% aktywów funduszu. Fundusz nie posiada benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (01.07.2024)

KID/KIID (01.03.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (03.01.2023)

AFI (03.01.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

92,26%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

92,26%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,88%

Pozostałe

1,88%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

5,86%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: