Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki

Rockbridge Neo SFIO

mieszane zagraniczne zrównoważone

10 10

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Brak oceny

Rating AOL

1 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

0,04 PLN / 0,29%

Zmiana 1D
13.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,74% +1,94% +5,57% +1,94% +4,92% +1,19% -22,92% -10,20% -10,49%
Średnia dla grupy +1,01% +1,83% +5,77% +4,10% +9,47% +17,54% +5,66% +22,45% +22,02%
Pozycja w grupie 6/9 4/9 6/9 6/9 6/8 7/8 8/8 8/8 7/7

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -20,51% +38,10% +11,81% +2,16% +4,92% -3,23% +15,86% +2,81% +3,99% +13,95% -12,71% +6,98% +10,32% -9,87% -17,58% +3,48%
Średnia dla grupy -23,89% +20,73% +8,80% -3,91% +6,86% -1,29% +11,88% +0,13% +7,71% +3,18% -6,43% +11,04% +4,88% +8,46% -11,52% +11,50%
Pozycja w grupie 2/4 1/6 3/7 2/6 4/5 3/5 2/5 2/5 3/6 1/10 10/11 9/11 3/11 11/11 7/9 8/8

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Rockbridge TFI

Data uruchomienia

10.01.2007

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

250,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

13,65 PLN (13.06.2024)

Wartość aktywów

3,66 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Michał Tuczyński (od 02.2023)

Jędrzej Łukomski (od 01.2024)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne zrównoważone

Obszar geograficzny inwestycji

Azja i Pacyfik

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki inwestuje od 70% do 100% aktywów w jednostki uczestnictwa krajowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, które lokują aktywa w instrumentach udziałowych dużych i średnich spółek notowanych na rynkach Azji i Pacyfiku lub w instrumentach dłużnych o stałym i zmiennym dochodzie, emitowanych przez rządy i agencje rządowe, zaliczane do kategorii rynków wschodzących. Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki może inwestować do 50% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego PineBridge Asia ex Japan Equity Fund, do 30% w PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund, a także do 50% w tytuły uczestnictwa funduszy: Templeton Global Bond Fund oraz Templeton Emerging Markets Bond Fund. 30% aktywów może być ulokowane w środkach płynnych. W celach zabezpieczających oraz sprawnego zarządzania portfelem, fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, a także stosować dźwignię finansową do wysokości 200% aktywów. Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki nie stosuje benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (22.05.2024)

KID/KIID (01.03.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (03.01.2023)

AFI (03.01.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

46,45%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

46,45%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

44,09%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

44,09%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,07%

Pozostałe

2,07%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

7,40%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: