Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu

Rockbridge Neo FIO

mieszane polskie stabilnego wzrostu

14 22

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Rating AOL

31.03.2024

3 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

-0,14 PLN / -0,69%

Zmiana 1D
13.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -1,76% +0,35% +3,03% +1,88% +12,75% +27,65% +7,73% +19,31% +20,10%
Średnia dla grupy -0,66% +1,53% +4,92% +3,84% +13,63% +31,57% +6,30% +17,91% +18,29%
Pozycja w grupie 26/26 26/26 24/26 25/26 17/26 20/26 13/25 15/25 15/22

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +10,10% +18,20% +2,83% -23,29% +13,59% +7,93% -8,30% +16,39% +1,15% +2,39% -5,11% +2,66% +7,33% -3,35% +1,34% +5,95% +3,23% -8,52% +18,38%
Średnia dla grupy +11,16% +14,70% +6,34% -17,22% +15,52% +9,28% -7,51% +11,72% +3,33% +2,74% -2,20% +2,40% +5,79% -4,54% +2,44% +6,42% -0,68% -10,61% +19,78%
Pozycja w grupie 12/21 3/24 19/24 24/28 15/26 17/26 21/28 7/28 21/28 14/29 24/28 10/28 13/32 9/30 23/32 18/31 4/30 11/30 15/26

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Rockbridge TFI

Data uruchomienia

18.06.2004

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

250,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

20,08 PLN (13.06.2024)

Wartość aktywów

59,26 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Katarzyna Rokicka (od 02.2023)

Jakub Ryba (od 02.2023)

Jędrzej Łukomski (od 01.2024)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

60% FTSE PGBI + 21% WIG20 + 9% mWIG40 + 10% WIBID 1M

Polityka inwestycyjna

Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu to fundusz mieszany, który inwestuje w dłużne papiery wartościowe oraz akcje. Udział dłużnych papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski nie może być mniejszy niż 30% aktywów funduszu. Papiery dłużne pozostałych podmiotów mogą stanowić nie więcej niż 50% portfela. Fundusz może inwestować do 40% aktywów w akcje. W celach zabezpieczających oraz sprawnego zarządzania portfelem, fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, a także stosować dźwignię finansową do wysokości 100% aktywów funduszu. Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z: 60% FTSE PGBI + 21% WIG20 + 9% mWIG40 + 10% WIBID 1M.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (22.05.2024)

KID/KIID (02.01.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (03.01.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

37,09%

Ryzykowne

34,42%

Akcje krajowe

2,67%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

58,41%

Bezpieczne

47,69%

Papiery skarbowe

3,26%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

7,46%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,81%

Pozostałe

1,81%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,69%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: