Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu Generali Globalnych Akcji Wzrostu

Generali Globalnych Akcji Wzrostu

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Generali Globalnych Akcji Wzrostu

Generali Fundusze FIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

16 21

Ranking KupFundusz

30.06.2020

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

Brak oceny

Ranking AOL 36M

Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +7,96% +23,84% +12,10% +14,45%
+19,10%
+20,54% +15,88% +38,30% +26,86%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stopy zwrotu +16,54% -9,40% +14,59% +5,00% -11,65% +16,79%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Generali Investments TFI

Data uruchomienia

30.04.2013

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

156,87 PLN (13.07.2020)

Wartość aktywów

43,37 mln PLN (30.06.2020)

Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo

3,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Adam Woźny (od 12.2017)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek o dużym potencjale wzrostu, notowanych na rynkach rozwiniętych (m.in. USA, Europa, Japonia) z szybko rozwijających się gałęzi gospodarki. Akcji i inne instrumenty finansowe o charakterze udziałowym stanowią co najmniej 60% portfela. Pozostała część aktywów to inne kategorie lokat, w szczególności dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz cechuje się elastyczną strategią inwestycyjną, w której dużą rolę odgrywa analiza fundamentalna.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2020)

Prospekt informacyjny (01.07.2020)

KIID (26.06.2020)

Sprawozdanie (31.12.2019)

Informacja o kosztach (08.06.2020)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2019

83,48%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

83,48%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

13,52%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery nieskarbowe

13,52%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,09%

Pozostałe

1,09%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,90%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: