Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu Generali Akcje: Turcja

Generali Akcje: Turcja

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Generali Akcje: Turcja

Generali Fundusze FIO

akcji tureckich

2 2

Ranking KupFundusz

28.02.2021

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

Brak oceny

Ranking AOL 36M

Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -1,38% +20,62% +30,79% +5,70% +8,65% +5,68% -25,91% -20,62% -22,87%
Średnia dla grupy -2,65% +18,61% +30,44% +2,75% +2,51% -1,67% -27,87% -24,41% -26,26%
Pozycja w grupie 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stopy zwrotu +34,54% -24,78% -2,92% +11,63% -36,27% +9,31% +0,66%
Średnia dla grupy +32,81% -18,50% -2,19% +12,20% -36,64% +12,91% -4,15%
Pozycja w grupie 1/5 5/5 3/5 3/5 2/3 2/3 1/2

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Generali Investments TFI

Data uruchomienia

15.02.2013

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

51,36 PLN (04.03.2021)

Wartość aktywów

16,59 mln PLN (31.01.2021)

Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo

2,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Robert Burdach (od 02.2013)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji tureckich

Obszar geograficzny inwestycji

Turcja

Poziom ryzyka

Ryzyko 7/7 Maksymalne

Benchmark

90% BIST 100 (w PLN) + 10% WIBID 1M

Polityka inwestycyjna

Polityka inwestycyjna funduszu zakłada lokowanie środków przede wszystkim w akcje notowane na giełdzie tureckiej lub akcje emitentów z siedzibą w tym kraju. Udział wymienionych akcji oraz innych papierów udzuałowych stanowi co najmniej 60% aktywów funduszu. Podstawowym kryterium wyboru instrumentów jest określenie rynkowej i technologicznej przewagi firmy oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem. Portfel dopełniają dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.01.2021)

Prospekt informacyjny (04.03.2021)

KIID (22.02.2021)

Sprawozdanie (30.06.2020)

Informacja o kosztach (03.03.2021)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2020

76,28%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

76,28%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

11,60%

Bezpieczne

11,60%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,03%

Pozostałe

0,03%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

12,08%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: