Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Generali Akcje: Turcja

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Generali Akcje: Turcja

Generali Fundusze FIO

akcji tureckich

1 2

Ranking KupFundusz

31.05.2022

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

Brak oceny

Ranking AOL 36M

Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +3,14% +2,17% -0,83% +9,45% +4,06% +1,47% +7,72% -10,24% -35,73%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +34,54% -24,78% -2,92% +11,63% -36,27% +9,31% +0,66% -14,16%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Generali Investments TFI

Data uruchomienia

15.02.2013

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

45,65 PLN (24.06.2022)

Wartość aktywów

19,08 mln PLN (31.05.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Robert Burdach (od 02.2013)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji tureckich

Obszar geograficzny inwestycji

Turcja

Poziom ryzyka

Ryzyko 7/7 Maksymalne

Benchmark

90% BIST 100 (w PLN) + 10% WIBID 1M

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje środki przede wszystkim w akcje notowane na giełdzie w Stambule lub akcje emitentów z siedzibą w Turcji. Udział takich akcji oraz kwitów depozytowych wystawionych w związku z takimi akcjami stanowi co najmniej 60% aktywów funduszu. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2022)

Prospekt informacyjny (31.05.2022)

KIID (13.05.2022)

Sprawozdanie (31.12.2021)

Informacja o kosztach (13.05.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2021

84,19%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

84,19%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

7,49%

Bezpieczne

7,49%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,07%

Pozostałe

0,07%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

8,25%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: