Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Skarbiec Konserwatywny Plus

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Skarbiec Konserwatywny Plus

Skarbiec FIO

papierów dłużnych polskich uniwersalne

27 28

Ranking KupFundusz

30.04.2022

Rating AOL

31.03.2022

1 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2022

2 36M

Ranking AOL 36M

30.04.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,53% -4,31% -5,49% -5,93% -9,12% -6,62% -3,88% -2,18% +0,12%
Średnia dla grupy +0,41% -2,22% -2,97% -2,70% -5,10% -3,51% -2,82% -1,87% -0,20%
Pozycja w grupie 28/48 40/47 37/46 40/46 36/45 33/41 31/40 29/37 29/37

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +2,82% +3,13% +1,28% +3,29% +4,40% -4,16%
Średnia dla grupy +1,20% +2,71% +0,91% +1,53% +1,49% -2,64%
Pozycja w grupie 4/41 22/46 28/46 7/47 1/44 35/45

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Skarbiec TFI

Data uruchomienia

25.11.2015

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

104,73 PLN (26.05.2022)

Wartość aktywów

135,90 mln PLN (30.04.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku, liczonego w kwartalnych okresach rozliczeniowych

Zarządzający

Mateusz Roda (od 10.2021)

Grzegorz Zatryb (od 10.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index

Polityka inwestycyjna

Co najmniej 60% aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy dłużnych. Pozostałą część lokat mogą stanowić depozyty bankowe. Fundusz nie dokonuje lokat w instrumenty udziałowe z wyjątkiem sytuacji, gdy ich nabycie jest wynikiem konwersji długu - instrumenty takie mogą stanowić nie więcej niż 10% wartości aktywów.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2022)

Prospekt informacyjny (12.04.2022)

KIID (21.02.2022)

Sprawozdanie (31.12.2021)

Informacja o kosztach (13.05.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2021

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

96,72%

Bezpieczne

59,41%

Papiery skarbowe

29,45%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

7,86%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,52%

Pozostałe

1,52%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,75%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: