Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Skarbiec Global High Yield Bond

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Skarbiec Global High Yield Bond

Skarbiec - Global Funds SFIO

papierów dłużnych globalnych High Yield

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-0,10 PLN / -0,08%

Zmiana 1D
01.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,81% -0,09% +1,21% +1,95% +0,43% -6,67% +0,72% -1,05% +1,63%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +3,74% -4,37% +13,45% +5,62% -4,26% +10,56% +0,37% +1,77% -8,68%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Skarbiec TFI

Data uruchomienia

02.12.2013

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

119,99 PLN (01.06.2023)

Wartość aktywów

7,33 mln PLN (30.04.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,30%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Paweł Regulski (od 09.2020)

Dariusz Świniarski (od 05.2021)

Grzegorz Zatryb (od 10.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych globalnych High Yield

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Do 100% wartości aktywów funduszu jest inwestowane w tytuły uczestnictwa JPMorgan - Global High Yield Bond. Aktywa funduszu mogą być inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, papierywartościowe oraz dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także depozyty bankowe.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (31.05.2023)

KID/KIID (23.05.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (29.08.2022)

AFI (01.02.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

94,04%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

94,04%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,64%

Pozostałe

0,64%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

5,33%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: