Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Acc) (PLN) (hedged)

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Acc) (PLN) (hedged)

Schroder International Selection Fund

papierów dłużnych globalnych korporacyjnych

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

5 12M

Ranking AOL 12M

30.09.2021

4 36M

Ranking AOL 36M

30.09.2021
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu -1,92% -1,80% +0,21% -1,33% +2,53% +6,15% +15,66%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2019 2020
Stopy zwrotu +12,09% +6,15%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Schroders

Data uruchomienia

16.05.2018

Minimalna pierwsza wpłata

4 100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

4 100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

424,93 PLN (22.10.2021)

Wartość aktywów

2,82 mld PLN (30.09.2021)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,20%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Patrick Vogel (od 06.2016)

Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych globalnych korporacyjnych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

100% Bloomberg Barclays Multiverse (TR)

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w obligacje o ratingu kredytowym na poziomie inwestycyjnym lub poniżej poziomu inwestycyjnego emitowane przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe i przedsiębiorstwa z całego świata, w tym z rynków wschodzących. Fundusz może inwestować ponad 50% swoich aktywów w obligacje o ratingu kredytowym poniżej poziomu inwestycyjnego, do 20% swoich aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz hipoteką, do 30% aktywów w obligacje zamienne, w tym do 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.09.2021)

Prospekt informacyjny (01.09.2021)

KIID (25.08.2021)

Sprawozdanie (30.06.2021)

Informacja o kosztach (01.07.2021)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2021

0,04%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,04%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

95,90%

Bezpieczne

6,55%

Papiery skarbowe

88,44%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,91%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,00%

Pozostałe

0,00%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,06%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: