Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu I

Pekao Funduszy Globalnych SFIO

mieszane zagraniczne pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

Brak oceny

Ranking AOL 36M

Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD
Stopy zwrotu -4,36% -7,42% -9,62% -10,32%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

05.11.2021

Minimalna pierwsza wpłata

300 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

90,47 PLN (23.06.2022)

Wartość aktywów

75,27 mln PLN (31.05.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,90%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Karol Ciuk (od 06.2017)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje minimum 70% aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne dające ekspozycję na różnego typu instrumenty finansowe generujące regularne przychody w formie dywidend, odsetek a także w formie dochodów z instrumentów pochodnych na globalnych rynkach. Część aktywów funduszu może być lokowana w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz zarządzany aktywnie niebenchmarkowo.

Ważne dokumenty

Prospekt informacyjny (01.06.2022)

KIID (11.02.2022)

Sprawozdanie (31.12.2021)

Informacja o kosztach (30.03.2022)

AFI (25.02.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2021

40,71%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

40,71%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

56,47%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

4,38%

Depozyty

52,09%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,74%

Pozostałe

0,74%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,09%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: