Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszuPKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO (d. PKO Płynnościowy)

PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO (d. PKO Płynnościowy)

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO (d. PKO Płynnościowy)

dłużne polskie papiery skarbowe

1 4

Ranking KupFundusz

28.02.2019

Rating AOL

26.10.2017

3 12M

Ranking AOL 12M

28.02.2019

4 36M

Ranking AOL 36M

28.02.2019
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu 0,00% -0,08% +0,08% 0,00% +0,60% +3,68% +4,97% +7,16% +11,09%
Średnia dla grupy -0,11% 0,00% +0,59% 0,00% +0,77% +2,99% +3,47% +4,18% +8,61%
Pozycja w grupie 6/29 16/28 25/28 12/28 17/26 9/23 8/22 5/21 3/18

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stopy zwrotu +5,39% +3,60% +2,10% +1,25% +3,36% +1,11%
Średnia dla grupy +1,99% +3,79% +1,05% +0,60% +2,10% +1,29%
Pozycja w grupie 2/22 7/21 2/23 7/24 3/24 18/25

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

PKO TFI

Data uruchomienia

20.12.2012

Minimalna pierwsza wpłata

200 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

11,82 PLN (21.03.2019)

Wartość aktywów

737,08 mln PLN (28.02.2019)

Opłata stała za zarządzanie (MAX)

0,90%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Artur Trela (od 12.2012)

Rafał Walczak (od 10.2014)

Jarosław Stefanoff (od 04.2016)

Jacek Lichocki (od 03.2017)

Michał Rabiega (od 03.2017)

Tomasz Ściesiek (od 03.2017)

Robert Wasiak (od 03.2017)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

dłużne polskie papiery skarbowe

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% WIBID 6M

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje w krótkoterminowe papiery dłużne i instrumenty rynku pieniężnego. Co najmniej 50% aktywów stanowią papiery dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Łączna wartość wymienionych instrumentów oraz depozytów bankowych i papierów, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu (buy/sell back), nie może być niższa niż 70% aktywów funduszu.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.01.2019)

Prospekt informacyjny (23.01.2019)

KIID (19.02.2019)

Sprawozdanie (30.06.2018)

AFI (21.01.2019)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2018

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

91,66%

Bezpieczne

83,59%

Papiery skarbowe

8,07%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,72%

Pozostałe

0,72%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

7,62%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0