Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszuPKO Obligacji Skarbowych (d. PKO Skarbowy)

PKO Obligacji Skarbowych (d. PKO Skarbowy)

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

PKO Obligacji Skarbowych (d. PKO Skarbowy)

PKO Parasolowy FIO

dłużne polskie papiery skarbowe

3 4

Ranking KupFundusz

28.02.2019

Rating AOL

14.11.2017

3 12M

Ranking AOL 12M

28.02.2019

4 36M

Ranking AOL 36M

28.02.2019
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,02% -0,06% +0,07% -0,04% +0,48% +3,43% +4,82% +6,37% +9,32%
Średnia dla grupy -0,11% 0,00% +0,59% 0,00% +0,77% +2,99% +3,47% +4,18% +8,61%
Pozycja w grupie 8/29 13/28 26/28 14/28 21/26 14/23 10/22 8/21 7/18

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stopy zwrotu +10,04% +4,11% +4,50% +3,92% +3,44% +2,97% +4,47% +6,25% +6,21% +4,53% +5,61% +2,49% +2,95% +1,28% +1,26% +3,23% +1,04%
Średnia dla grupy +11,63% +4,17% +5,27% +5,48% +3,81% +2,78% +4,99% +5,49% +5,02% +3,86% +6,95% +1,99% +3,79% +1,05% +0,60% +2,10% +1,29%
Pozycja w grupie 3/5 4/7 8/8 8/8 5/9 7/12 7/12 6/14 2/14 4/14 9/20 7/22 10/21 12/23 6/24 4/24 19/25

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

PKO TFI

Data uruchomienia

26.02.2001

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

2 186,11 PLN (21.03.2019)

Wartość aktywów

13,57 mld PLN (28.02.2019)

Opłata stała za zarządzanie (MAX)

1,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Remigiusz Nawrat (od 01.2010)

Łukasz Witkowski (od 01.2010)

Artur Trela (od 04.2012)

Rafał Walczak (od 10.2014)

Jarosław Stefanoff (od 04.2016)

Robert Florczykowski (od 10.2016)

Jacek Lichocki (od 03.2017)

Michał Rabiega (od 03.2017)

Tomasz Ściesiek (od 03.2017)

Robert Wasiak (od 03.2017)

Marcin Zięba (od 05.2017)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

dłużne polskie papiery skarbowe

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% WIBID 6M

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego bądź instytucje finansowe. Może również, w ograniczonym stopniu, inwestować w instrumenty dłużne przedsiębiorstw lub instrumenty emitowane przez inne podmioty. Nie mniej niż 10% aktywów funduszu stanowią instrumenty dłużne, których termin zapadalności wynosi co najmniej dwa lata.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.01.2019)

Prospekt informacyjny (20.03.2019)

KIID (19.02.2019)

Sprawozdanie (30.06.2018)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2018

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

94,73%

Bezpieczne

65,83%

Papiery skarbowe

15,72%

Papiery nieskarbowe

13,18%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,73%

Pozostałe

0,73%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,56%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0