Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszuPKO Zrównoważony

PKO Zrównoważony

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

PKO Zrównoważony

PKO Parasolowy FIO

mieszane polskie zrównoważone

3 5

Ranking KupFundusz

31.10.2019

Rating AOL

06.07.2017

2 12M

Ranking AOL 12M

31.10.2019

4 36M

Ranking AOL 36M

31.10.2019
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +2,02% +2,66% +1,99% +0,87% +0,77% -4,44% +9,96% +10,59% +9,16%
Średnia dla grupy +1,61% +2,10% +2,17% +2,40% +2,22% -4,33% +9,26% +7,41% +2,90%
Pozycja w grupie 4/16 5/16 11/16 12/16 12/16 8/14 7/13 4/13 3/13

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stopy zwrotu +4,96% +20,67% +7,27% -1,86% +6,18% +23,11% +14,04% +18,17% +9,77% +4,59% -31,80% +8,95% +11,80% -13,35% +15,69% +4,21% +1,25% -2,04% +5,56% +11,73% -6,09%
Średnia dla grupy -3,13% +28,00% +11,44% -5,48% +4,31% +18,12% +13,60% +18,30% +22,83% +8,34% -31,55% +23,31% +11,35% -15,80% +15,77% +4,20% -0,87% -5,24% +4,91% +10,92% -7,54%
Pozycja w grupie 1/5 9/9 8/10 1/10 5/10 5/12 6/11 3/11 14/14 10/17 10/17 18/18 6/15 4/16 10/17 8/16 8/16 2/15 7/15 6/15 3/14

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

PKO TFI

Data uruchomienia

09.07.1997

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

138,53 PLN (14.11.2019)

Wartość aktywów

742,18 mln PLN (31.10.2019)

Opłata rzeczywista za zarządzanie

3,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Rafał Matulewicz (od 01.2010)

Remigiusz Nawrat (od 01.2010)

Sławomir Sklinda (od 01.2010)

Artur Trela (od 04.2012)

Rafał Walczak (od 10.2014)

Karol Chrystowski (od 02.2015)

Lech Mularzuk (od 05.2015)

Jarosław Stefanoff (od 04.2016)

Robert Florczykowski (od 10.2016)

Jacek Lichocki (od 03.2017)

Michał Rabiega (od 03.2017)

Tomasz Ściesiek (od 03.2017)

Robert Wasiak (od 03.2017)

Marcin Zięba (od 05.2017)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie zrównoważone

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

35% WIG + 15% MSCI World (USD) +50% Merrill Lynch G0PL Polish Governments

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje w instrumenty finansowe o stabilnym dochodzie oraz instrumenty o wyższym ryzyku inwestycyjnym. Do 70% aktywów funduszu inwestowane jest na rynku akcji. Pozostałą część aktywów stanowią instrumenty dłużne, w szczególności obligacje Skarbu Państwa oraz bony skarbowe, a także selektywnie dobrane obligacje spółek o bardzo stabilnej i bezpiecznej kondycji finansowej. Aktywa funduszu lokowane są przede wszystkim w polskie papiery wartościowe, ale w niewielkim stopniu również w instrumenty emitentów zagranicznych.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.09.2019)

Prospekt informacyjny (22.10.2019)

KIID (22.10.2019)

Sprawozdanie (30.06.2019)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2019

40,15%

Ryzykowne

36,37%

Akcje krajowe

3,38%

Akcje zagraniczne

0,40%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

56,01%

Bezpieczne

40,26%

Papiery skarbowe

15,75%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,44%

Pozostałe

1,44%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,42%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0