Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszuNoble Fund Timingowy

Noble Fund Timingowy

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Noble Fund Timingowy

Noble Funds FIO

mieszane polskie aktywnej alokacji

4 4

Ranking KupFundusz

31.03.2020

Rating AOL

05.01.2018

2 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2020

1 36M

Ranking AOL 36M

31.03.2020
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -13,88% -23,57% -19,58% -23,31% -20,77% -33,27% -30,96% -21,61% -21,47%
Średnia dla grupy -9,42% -17,31% -14,57% -16,85% -19,26% -22,89% -24,51% -16,30% -23,55%
Pozycja w grupie 9/10 9/10 8/10 9/10 7/10 9/10 8/9 8/9 4/9

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stopy zwrotu +9,18% +7,41% -20,20% +27,55% +5,65% -8,62% +8,95% +4,73% +13,08% -16,60% +3,79%
Średnia dla grupy +21,38% +11,94% -15,35% +8,61% +2,13% -5,14% -4,77% +3,94% +8,14% -11,64% +1,21%
Pozycja w grupie 11/12 11/13 11/14 1/15 6/17 14/19 2/19 8/20 3/15 11/12 4/11

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Noble Funds TFI

Data uruchomienia

31.07.2008

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

111,44 PLN (06.04.2020)

Wartość aktywów

14,69 mln PLN (31.03.2020)

Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo

3,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

10% wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą 10%

Zarządzający

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie aktywnej alokacji

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz o bardzo elastycznej polityce inwestycyjnej, co pozwala alokować środki w różne klasy aktywów, jak np. akcje, obligacje czy depozyty bankowe w praktycznie dowolnej proporcji. Zadanie stojące przed zarządzającym to osiąganie zysku w każdych warunkach rynkowych, biorąc pod uwagę co najmniej 12-miesięczny horyzont inwestycyjny. Udział akcji historycznie był bardzo zmienny i plasował się w przedziale 40%-90%. Co ważne, zarządzający nie ma restrykcji geograficznych i może cały portfel akcyjny ulokować na rynkach zagranicznych.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (29.02.2020)

Prospekt informacyjny (07.04.2020)

KIID (19.02.2020)

Sprawozdanie (31.12.2019)

Informacja o kosztach (06.04.2020)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2019

30,62%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

30,62%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

34,10%

Bezpieczne

29,78%

Papiery skarbowe

4,32%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,66%

Pozostałe

0,66%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

34,61%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0