Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Ipopema Akcji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Ipopema Akcji

Ipopema SFIO

akcji polskich uniwersalne

9 25

Ranking KupFundusz

31.10.2021

Rating AOL

30.09.2021

3 12M

Ranking AOL 12M

31.10.2021

3 36M

Ranking AOL 36M

31.10.2021
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -5,66% -2,15% +7,52% +19,41% +27,15% +27,46% +32,47% +17,79% +37,16%
Średnia dla grupy -5,48% -1,80% +5,68% +20,21% +27,96% +27,51% +29,07% +9,22% +30,25%
Pozycja w grupie 27/48 31/47 13/47 31/47 27/47 25/45 19/41 13/39 18/39

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stopy zwrotu +24,98% +9,84% -6,35% -5,25% +10,72% +9,34% -9,76% +2,96% +5,86%
Średnia dla grupy +17,73% +11,17% -3,89% -6,18% +8,70% +13,83% -15,26% +1,28% +5,81%
Pozycja w grupie 7/47 27/55 43/58 20/56 18/58 44/61 5/55 20/56 24/49

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Ipopema TFI

Data uruchomienia

06.12.2011

Minimalna pierwsza wpłata

20 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

5 000,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

170,60 PLN (25.11.2021)

Wartość aktywów

24,70 mln PLN (31.10.2021)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

15% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku

Zarządzający

Mateusz Pawłowski (od 01.2019)

Karol Godyń (od 05.2020)

Monika Zduńska (od 05.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

90% WIG + 10% WIBID 6M

Polityka inwestycyjna

Zarządzający produktem cel inwestycyjny funduszu realizują głównie poprzez poszukiwanie perspektywicznych spółek, w szczególności notowanych na warszawskim parkiecie. Instrumenty udziałowe stanowią co najmniej 70% aktywów funduszu. Pozostała część jego środków może być inwestowana w instrumenty rynku pieniężnego i krótkoterminowe instrumenty dłużne (np. obligacje o krótkim terminie zapadalności). W portfelu funduszu mogą znaleźć się również jednostki lub tytuły uczestnictwa innych funduszy, jednak ich udział nie może przekraczać 20% aktywów. Udział lokat zagranicznych oraz denominowanych w walutach obcych może sięgać maksymalnie 34%.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.10.2021)

Prospekt informacyjny (26.10.2021)

KIID (31.05.2021)

Sprawozdanie (30.06.2021)

Informacja o kosztach (01.07.2021)

AFI (31.05.2021)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2021

83,35%

Ryzykowne

65,79%

Akcje krajowe

17,56%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,86%

Pozostałe

0,86%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

15,79%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: