Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu Ipopema Portfel Polskich Funduszy

Ipopema Portfel Polskich Funduszy

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Ipopema Portfel Polskich Funduszy

Ipopema SFIO

mieszane polskie pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

Brak oceny

Ranking AOL 36M

Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M
Stopy zwrotu +0,20% -0,92% +2,98% -5,14% -4,34% -3,00%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2019
Stopy zwrotu +2,04%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Ipopema TFI

Data uruchomienia

26.04.2018

Minimalna pierwsza wpłata

20 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

5 000,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

143,76 PLN (28.10.2020)

Wartość aktywów

2,52 mln PLN (30.09.2020)

Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

10% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku

Zarządzający

Piotr Kowalczyk (od 04.2018)

Mateusz Pawłowski (od 01.2019)

Szymon Juszczyk (od 05.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje swoje aktywa głównie w jednostki uczestnictwa polskich funduszy inwestycyjnych otwartych, a także w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. Co najmniej 35% środków funduszu inwestowane jest w fundusze, lokujące swoje środki głównie w instrumenty dłużne. W portfelu funduszu mogą znaleźć się również certyfikaty inwestycyjne funduszy zamkniętych - 50% aktywów. Maksymalnie 20% środków mogą stanowić lokaty bankowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.09.2020)

Prospekt informacyjny (14.10.2020)

KIID (08.07.2020)

Sprawozdanie (30.06.2020)

Informacja o kosztach (21.07.2020)

AFI (03.07.2020)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2020

20,33%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

20,33%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

56,17%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

56,17%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

18,59%

Pozostałe

18,59%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,91%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: