Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych

Fundusz spełnia kryteria ESG

NN SFIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

1 46

Ranking KupFundusz

28.02.2023

Rating AOL

31.12.2021

5 12M

Ranking AOL 12M

28.02.2023

1,62 PLN / 0,51%

Zmiana 1D
21.03.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -3,13% +1,20% +4,93% +1,58% +5,30% +21,60% +72,83% +37,43% +48,08%
Średnia dla grupy -1,24% +4,41% +6,19% +5,28% -7,40% -6,79% +47,90% +21,22% +19,11%
Pozycja w grupie 40/51 41/50 32/49 43/50 4/47 1/40 1/33 2/29 1/26

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +14,13% +0,40% +13,39% +18,95% +16,39% +5,69% +11,38% +1,87% -8,14% +25,51% -7,53% +25,66% +4,17%
Średnia dla grupy +15,44% -11,65% +10,44% +12,88% +11,56% +4,52% +6,33% +13,38% -12,59% +21,66% +18,01% +13,73% -20,27%
Pozycja w grupie 6/8 3/9 7/11 4/12 4/13 7/19 6/26 28/29 7/33 11/39 32/33 1/39 2/47

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

NN Investment Partners TFI

Data uruchomienia

23.11.2009

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

317,99 PLN (21.03.2023)

Wartość aktywów

724,15 mln PLN (28.02.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Marcin Szortyka (od 11.2009)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Min. 70% aktywów subfunduszu inwestowana jest w tytuły uczestnictwa subfunduszu Goldman Sachs Global Equity Income, którego główną kategorią lokat są instrumenty udziałowe spółek notowanych na giełdach w dowolnym kraju świata, oferujące atrakcyjny zwrot z dywidend. Pozostała część aktywów może być lokowana w papiery dłużne, instrumenty rynku pieniężnego (do 20%) bądź depozyty (do 20%).

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.01.2023)

Prospekt informacyjny (06.03.2023)

KID/KIID (06.03.2023)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (22.02.2022)

AFI (06.03.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

97,46%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

97,46%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,14%

Pozostałe

0,14%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,40%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: