Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszuAviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych

Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych

Aviva Investors FIO

dłużne polskie korporacyjne

1 5

Ranking KupFundusz

28.02.2019

Rating AOL

17.04.2018

3 12M

Ranking AOL 12M

28.02.2019

5 36M

Ranking AOL 36M

28.02.2019
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,50% +1,61% +0,91% +1,57% +1,46% +4,18% +9,02% +10,54% +14,09%
Średnia dla grupy +0,18% +0,97% +1,14% +0,92% +1,29% +3,74% +6,59% +8,08% +12,39%
Pozycja w grupie 3/27 4/27 18/27 4/27 14/27 14/24 4/21 4/21 4/15

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stopy zwrotu +9,37% +5,37% +3,16% +2,36% +4,24% +3,17% +0,22%
Średnia dla grupy +6,81% +4,35% +3,95% +1,92% +2,57% +2,67% +0,78%
Pozycja w grupie 3/10 5/18 16/19 13/26 4/24 11/27 17/27

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Aviva Investors Poland TFI

Data uruchomienia

18.11.2011

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

133,61 PLN (21.03.2019)

Wartość aktywów

754,64 mln PLN (28.02.2019)

Opłata stała za zarządzanie (MAX)

1,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

10% wzrostu Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa ponad dzienną zmianę wartości indeksu rynku pieniężnego Citigroup PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency

Zarządzający

Radosław Gałecki (od 11.2011)

Grzegorz Latała (od 11.2011)

Marcin Mężykowski (od 11.2011)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

dłużne polskie korporacyjne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% Citigroup PLN 6 Month Eurodeposit Local Currency powiększony o 0,6% w skali roku

Polityka inwestycyjna

Co najmniej 70% aktywów funduszu lokowane jest dłużne papiery nieskarbowe oraz instrumenty rynku pieniężnego o analogicznym charakterze. Zarządzający stawiają przede wszystkim na papiery emitentów o relatywnie wysokim ratingu kredytowym, przy uwzględnieniu dość znacznej dywersyfikacji portfela. Udział instrumentów skarbowych jest niewielki i zwykle oscyluje na poziomie 10% - 20% portfela. Sporą część aktywów stanowią papiery denominowane w walutach obcych (głównie EUR i USD).

Ważne dokumenty

Karta funduszu (28.02.2019)

Prospekt informacyjny (15.01.2019)

KIID (16.01.2019)

Sprawozdanie (30.06.2018)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2018

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

96,15%

Bezpieczne

5,04%

Papiery skarbowe

75,93%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

15,18%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

3,30%

Pozostałe

2,07%

Pozostałe

1,23%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,54%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0