Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu AXA Selective Equity

AXA Selective Equity

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

AXA Selective Equity

AXA FIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

2 21

Ranking KupFundusz

31.12.2020

Zawieszony

Rating AOL

5 12M

Ranking AOL 12M

31.12.2020

5 36M

Ranking AOL 36M

31.12.2020
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +15,61% +29,37% +36,05% +8,96% +63,03% +107,27% +67,68% +132,21% +167,10%
Średnia dla grupy +5,63% +14,70% +19,08% +4,04% +19,56% +40,63% +25,61% +46,59% +73,05%
Pozycja w grupie 1/38 2/38 4/37 1/38 3/33 3/29 3/25 3/18 4/15

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stopy zwrotu -19,45% +15,92% +11,09% +18,84% -13,56% +5,40% +30,55% -19,43% +30,84% +57,45%
Średnia dla grupy -11,65% +10,44% +12,88% +11,56% +4,52% +6,33% +13,38% -12,59% +21,66% +18,01%
Pozycja w grupie 8/8 2/10 8/11 2/12 18/18 10/24 4/27 29/31 2/37 3/32

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

AXA TFI

Data uruchomienia

05.07.2010

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

315,13 PLN (21.01.2021)

Wartość aktywów

239,24 mln PLN (31.12.2020)

Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo

2,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% wzrostu wartości jednostki ponad wysokość wskaźnika 95% STOXX Europe 600 (Net Return) EUR + 5% WIBOR 1Y

Zarządzający

Paweł Mizerski (od 07.2010)

Sebastian Liński (od 04.2014)

Grzegorz Parosa (od 04.2015)

Andrzej Nowak (od 04.2016)

Karol Paczuski (od 04.2016)

Rafał Grzeszyk (od 10.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Polityka inwestycyjna funduszu jest bardzo elastyczna. Umożliwia lokowanie od 70% do 100% aktywów w akcje, do 40% w instrumenty dłużne oraz do 40% w instrumenty rynku pieniężnego. Dozwolone i wykorzystywane są również jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych. Jeśli zaś chodzi o alokację geograficzną, aktywa inwestowane są w państwach Unii Europejskiej oraz krajach należących do OECD. Do 100% portfela mogą stanowić papiery denominowane w walutach obcych.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.12.2020)

Prospekt informacyjny (01.01.2021)

KIID (11.12.2020)

Sprawozdanie (30.06.2020)

Informacja o kosztach (15.01.2021)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2020

98,16%

Ryzykowne

3,59%

Akcje krajowe

94,57%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,29%

Pozostałe

0,29%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,55%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: