Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Nationale-Nederlanden Akcji Ameryki Łacińskiej (d. MetLife)

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Nationale-Nederlanden Akcji Ameryki Łacińskiej (d. MetLife)

Nationale-Nederlanden SFIO (d. MetLife)

akcji zagranicznych pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

Brak oceny

Ranking AOL 36M

Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M
Stopy zwrotu +9,74% +0,15% -7,64% +0,45% -15,93% -4,59% -31,65% -25,28%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2019 2020 2021
Stopy zwrotu +15,49% -22,55% -16,94%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Nationale-Nederlanden TFI (d. MetLife)

Data uruchomienia

18.01.2018

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

250,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

6,65 PLN (11.08.2022)

Wartość aktywów

1,66 mln PLN (31.07.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,25%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Tomasz Adamus (od 01.2018)

Tomasz Karsznia (od 01.2018)

Izabela Owczarek (od 01.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji zagranicznych pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Ameryka Łacińska

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje od 70% do 100% aktywów w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy, których głównym typem lokat są instrumenty udziałowe spółek, mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach Ameryki Południowej i Środkowej.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2022)

Prospekt informacyjny (01.08.2022)

KIID (01.08.2022)

Sprawozdanie (31.12.2021)

Informacja o kosztach (04.08.2022)

AFI (01.07.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2021

90,50%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

90,50%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,00%

Pozostałe

1,00%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

8,50%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: