Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej

MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej

MetLife SFIO Parasol Światowy

akcji zagranicznych pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

Brak oceny

Ranking AOL 36M

Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M
Stopy zwrotu +0,47% -9,51% +9,66% -37,12% -34,51% -29,52%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2019
Stopy zwrotu +15,49%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

MetLife TFI

Data uruchomienia

18.01.2018

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

250,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

6,47 PLN (28.10.2020)

Wartość aktywów

1,22 mln PLN (30.09.2020)

Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo

1,25%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Tomasz Adamus (od 01.2018)

Krzysztof Bednarczyk (od 01.2018)

Tomasz Karsznia (od 01.2018)

Łukasz Siwek (od 01.2018)

Izabela Owczarek (od 01.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji zagranicznych pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Ameryka Łacińska

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 70% aktywów w tytuły uczestnictwa akcyjnych funduszy zagranicznych lokujących w walory spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności w krajach Ameryki Południowej i Środkowej. Do 30% aktywów lokowane jest w instrumenty dłużne i rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w depozyty w polskich bankach.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.09.2020)

Prospekt informacyjny (24.06.2020)

KIID (19.02.2020)

Sprawozdanie (30.06.2020)

Informacja o kosztach (08.06.2020)

AFI (24.06.2020)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2020

84,92%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

84,92%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,00%

Pozostałe

0,00%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

15,08%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: