Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszuMetLife Aktywnej Alokacji

MetLife Aktywnej Alokacji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

MetLife Aktywnej Alokacji

MetLife FIO Parasol Krajowy

mieszane polskie aktywnej alokacji

1 3

Ranking KupFundusz

31.05.2020

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2020

3 36M

Ranking AOL 36M

31.05.2020
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +5,89% +10,83% +8,06% +5,89% +2,50% +1,94% -12,78% +4,39% -6,94%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie 1/8 2/8

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stopy zwrotu -32,89% +16,11% +14,74% -16,83% +15,89% -2,33% +0,93% -6,17% +8,95% +3,59% -14,37% +0,72%
Średnia dla grupy -30,75% +21,38% +11,94% -15,35% +8,61% +2,13% -5,14% -4,77% +3,94% +8,14% -11,64% +1,21%
Pozycja w grupie 7/9 7/12 5/13 8/14 5/15 14/17 3/19 13/19 3/20 11/15 9/12 7/11

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

MetLife TFI

Data uruchomienia

18.10.2007

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

250,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

7,37 PLN (02.06.2020)

Wartość aktywów

11,40 mln PLN (30.04.2020)

Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo

3,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Tomasz Adamus (od 05.2013)

Tomasz Karsznia (od 08.2014)

Łukasz Siwek (od 05.2016)

Krzysztof Bednarczyk (od 06.2016)

Izabela Owczarek (od 01.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie aktywnej alokacji

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

50% WIBID 1M + 35% WIG20 + 15% mWIG40

Polityka inwestycyjna

Zgodnie z zapisami polityki inwestycyjnej fundusz inwestuje między 20% a 80% aktywów w akcje, głównie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zaangażowanie w akcje spółek zagranicznych ograniczone jest prospektowo do 30% aktywów. Całkowity poziom zaangażowania w instrumenty udziałowe jest zmienny i zależy od przewidywań zarządzających co do koniunktury na rynku akcji. W praktyce zaangażowania w akcje nie cechuje tak duża zmienność, jak może sugerować to polityka inwestycyjna (zwykle waha się ono między 45% a 65%). Część dłużna portfela lokowana jest całkowicie w obligacje Skarbu Państwa.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2020)

Prospekt informacyjny (25.05.2020)

KIID (19.02.2020)

Sprawozdanie (31.12.2019)

Informacja o kosztach (03.06.2020)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2019

76,62%

Ryzykowne

75,32%

Akcje krajowe

1,30%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

22,27%

Bezpieczne

22,27%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,00%

Pozostałe

0,00%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,12%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0