Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Nationale-Nederlanden Akcji Polskich (d. MetLife)

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Nationale-Nederlanden Akcji Polskich (d. MetLife)

Nationale-Nederlanden SFIO (d. MetLife)

akcji polskich uniwersalne

3 29

Ranking KupFundusz

31.07.2022

Rating AOL

30.06.2022

4 12M

Ranking AOL 12M

31.07.2022

5 36M

Ranking AOL 36M

31.07.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +5,48% +4,40% -14,93% -16,14% -14,11% +18,47% +30,40% +21,71% +3,94%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu -53,42% +30,00% +15,56% -22,49% +15,08% +4,98% -3,63% -11,64% +10,39% +11,43% -15,23% -2,14% +15,82% +33,28%
Średnia dla grupy -49,80% +40,10% +18,99% -23,22% +17,73% +11,17% -3,89% -6,18% +8,70% +13,83% -15,26% +1,28% +5,81% +20,36%
Pozycja w grupie 23/33 30/36 23/36 21/43 38/47 45/55 27/58 46/56 22/58 38/61 30/55 40/56 8/49 4/47

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Nationale-Nederlanden TFI (d. MetLife)

Data uruchomienia

10.01.2007

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

250,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

7,12 PLN (11.08.2022)

Wartość aktywów

19,06 mln PLN (31.07.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Tomasz Adamus (od 05.2013)

Tomasz Karsznia (od 08.2014)

Izabela Owczarek (od 01.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

50% WIG20 + 40% mWIG40 + 10% WIBID 1M

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje polskich spółek. Minimum 66% aktywów stanowić będą akcje polskich spółek dopuszczone do publicznego obrotu, inwestycje w akcje zagraniczne nie mogą przekroczyć 30% wartości aktywów, a dłużne papiery wartościowe stanowić mogą najwyżej 34% wartości portfela.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2022)

Prospekt informacyjny (01.08.2022)

KIID (01.08.2022)

Sprawozdanie (31.12.2021)

Informacja o kosztach (04.08.2022)

AFI (01.07.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2021

75,05%

Ryzykowne

73,25%

Akcje krajowe

1,80%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

23,15%

Bezpieczne

23,15%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,01%

Pozostałe

0,01%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,80%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: