Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Komunikaty

24.04.2020

Przeczytany

Generali Investments TFI dołącza do platformy KupFundusz.pl

Pełna oferta złotówkowych funduszy inwestycyjnych otwartych Generali Investments TFI jest już dostępna dla wszystkich klientów platformy inwestycyjnej KupFundusz.pl. W sumie jest to 19 subfunduszy inwestycyjnych wchodzących w skład dwóch funduszy parasolowych: Generali Fundusze FIO i Generali Fundusze SFIO.

Generali Investments TFI jest siódmym towarzystwem w Polsce pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem wynoszącym 10,6 mld złotych (dane na koniec marca 2020 roku).

Generali Investments TFI to jedne z najstarszych towarzystw na polskim rynku funduszy inwestycyjnych – jego początki sięgają 1995 roku. Wtedy powstało Korona Towarzystwo Funduszy Powierniczych, które w 2000 roku połączyło się z Union Investment, przejmując także jego nazwę. W sierpniu 2019 roku nastąpiła zmiana nazwy na podstawie umowy między Grupą Generali a Union Asset Management Holding AG.

Pełna lista wszystkich funduszy inwestycyjnych Generali Investments TFI znajduje się w Katalogu Funduszy.

09.04.2020

Przeczytany

Informacja o kosztach ex ante na platformie KupFundusz.pl

KupFundusz S.A. udostępnił klientom informację o opłatach związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa oraz szacunkowych kosztach prowadzenia inwestycji w funduszach inwestycyjnych na platformie KupFundusz.pl. Dodatkowo przedstawiona została wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez KupFundusz S.A. w ramach tzw. zachęt.    

Informacja  w formie dokumentu przygotowana została osobno dla każdego funduszu inwestycyjnego. Przekazywana jest klientowi tuż przed złożeniem zlecenia finansowego (nabycia, zamiany, konwersji lub odkupienia jednostek uczestnictwa) i wymaga oświadczenia zapoznania się z jej treścią. Klient ma również możliwość sprawdzenia kosztów ex ante bez konieczności składania zlecenie bowiem dokumenty umieszczone zostały w profilach funduszu w części Ważne Dokumenty.

Wymóg udostępniania przez KupFundusz S.A. informacji o kosztach ex ante wynika z regulacji prawnych krajowych i europejskich w tym Dyrektywy MiFID II Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r., Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 roku w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego  w odniesieniu do takich instrumentów oraz Stanowiska Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie przyjmowania i przekazywania „zachęt”  w związku ze świadczeniem usług przyjmowania i przekazywania zleceń, których przedmiotem są jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

09.04.2020

Przeczytany

Zmiany nazw i polityk inwestycyjnych w funduszach zarządzanych Noble Fund TFI

0d 07 marca 2020 roku zmianom ulegają nazwy oraz polityki inwestycyjne wybranych subfunduszy należących do funduszu parasolowego Noble Fund Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Noble Fund FIO) prowadzonego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Zmiany dotyczą funduszy:

stara nazwa – nowa nazwa

Noble Fund Mieszany - Noble Fund Emerytalny

Noble Fund Akcji - Noble Fund Akcji Polskich

Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus - Noble Fund Stabilny

Noble Fund Timingowy - Noble Fund Akcji Europejskich

Noble Fund Global Return - Noble Fund Akcji Amerykańskich

Zmianom nie ulegają opłaty za zarządzanie oraz rachunki bankowe do dokonywania wpłat.

Noble Funds TFI udostępnia na platformie KupFundusz.pl łącznie 9 subfunduszy inwestycyjnych otwartych -  osiem należących do funduszu Noble Fund FIO oraz jeden należący do funduszu Noble Fund SFIO.

Informacja o wszystkich funduszach Noble Funds TFI na platformie KupFundusz.pl dostępna jest w Katalogu funduszy.

24.03.2020

Przeczytany

KupFundusz.pl przyspiesza z publikacją aktualnego stanu rejestrów i portfeli

Od teraz, już kilka minut po 7:30 klienci platformy inwestycyjnej KupFundusz.pl mogą sprawdzić stan własnych inwestycji w oparciu o bieżące wyceny jednostek uczestnictwa funduszy. O tej samej porze opublikowane są szczegółowe dane o rozliczonych transakcjach według wycen na poprzedni dzień roboczy.

Zmiana pozwoli znacznie wcześniej ocenić stan swojego portfela i da więcej czasu na podjęcie decyzji o zakupie lub sprzedaży funduszy inwestycyjnych.

KupFundusz zaznacza przy tym, że aktualizacja danych dotycząca rejestrów i portfeli na platformie odbywa się na podstawie informacji otrzymywanych codziennie od agentów transferowych. W nielicznych przypadkach dotyczących wybranych Towarzystw, informacje od agentów przekazywane są z opóźnieniem. Może to przesunąć w czasie aktualizację danych dla tych Towarzystw.

19.03.2020

Przeczytany

Pełna oferta funduszy AXA TFI na KupFundusz.pl

19 marca br. kolejne trzy fundusze inwestycyjne AXA TFI dołączyły do oferty platformy KupFundusz.pl Tym samym oferta KupFundusz.pl składa się ze wszystkich 16 subfunduszy Towarzystwa należących do funduszy parasolowych AXA FIO i AXA SFIO.

Nowe fundusze na platformie:
AXA Akcji (AXA FIO) - akcje spółek polskich i zagranicznych
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) - dłużne papiery wartościowe polskich przedsiębiorstw
AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) - fundusz lokujący aktywa w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych akcyjnych

Wszystkie fundusze AXA TFI, podobnie jak inne dostępne na platformie KupFundusz.pl, zwolnione są z opłat manipulacyjnych przy realizacji zleceń nabycia, zamiany, konwersji i umorzenia.

02.03.2020

Przeczytany

Kolejne fundusze PKO TFI dostępne na platformie KupFundusz.pl

Kolejne 5 funduszy zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych powiększyło ofertę platformy KupFundusz.pl.
 
Od 2 marca 2020 roku klienci KupFundusz mogą inwestować w trzy fundusze obligacyjne:
PKO Papierów Dłużnych USD - papiery dłużne denominowane w dolarze amerykańskim
PKO Obligacji Globalny - papiery dłużne emitentów z całego świata
PKO Obligacji Rynku Polskiego - fundusz indeksowy, dążący do naśladowania indeksu Treasury Bond Spot Poland
 
oraz dwa akcyjne:
PKO Infrastruktury i Budownictwa - akcje emitentów z branży: nieruchomości, budownictwo i logistyka
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny - akcje emitentów działających proekologicznie oraz generujących pozytywny wpływ na społeczeństwo

Aktualnie oferta PKO TFI na platformie KupFundusz.pl składa się z 25 funduszy inwestycyjnych otwartych.
 

03.02.2020

Przeczytany

Nowe fundusze Noble Funds TFI na platformie KupFundusz.pl

Noble Fund Obligacji oraz Noble Fund Africa and Frontier - dwa nowe subfundusze z Noble Funds TFI zostały udostępnione klientom KupFundusz.pl.

W ten sposób na platformie KupFundusz.pl dostępne są już wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez Noble Funds TFI.

23.01.2020

Przeczytany

Przyspieszenie realizacji zleceń w PKO TFI

Od teraz zlecenia zamiany, konwersji i umorzenia jednostek uczestnictwa na funduszach PKO TFI będą realizowane znacznie szybciej. 
 
Zlecenia złożone do godziny 14:30 na KupFundusz.pl zostaną rozliczone z wyceną obowiązującą tego samego dnia.
Zlecenia złożone po godzinie 14:30 na KupFundusz.pl zostaną rozliczone po wycenie z kolejnego dnia roboczego (dnia wyceny).
 
Przyspieszenie realizacji zleceń da klientom możliwość podjęcia bardziej przemyślanej decyzji inwestycyjnej. Pozwoli także lepiej przewidzieć wycenę, po której rozliczona zostanie transakcja.

21.01.2020

Przeczytany

Informacja o zmianie siedziby spółki KupFundusz S.A.

Informujemy, że z dniem 20 stycznia 2020 roku zmianie uległ adres siedziby KupFundusz S.A.
Nowy adres to: ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa

Pozostałe dane, w tym dane rejestrowe oraz telefony kontaktowe, nie uległy zmianie.

02.12.2019

Przeczytany

Informacja o zmianie Regulaminu KupFundusz.pl

Uprzejmie informujemy, że z dniem 29 listopada 2019 roku zmieniliśmy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną kupfundusz.pl oraz świadczenia usług w punktach obsługi klienta.

 

Wprowadzone zmiany mają na celu zarówno dostosowanie treści nowego Regulaminu do zmian w obowiązujących przepisach prawa, jak również poprawę niektórych funkcjonalności platformy tak, aby lepiej spełniały Państwa oczekiwania, umożliwiając efektywne inwestowanie w fundusze inwestycyjne za naszym pośrednictwem.

17.01.2019

Przeczytany

Zmiana klasyfikacji grup funduszy

Uprzejmie informujemy, że w dniach 17-25.01.2019 r. w związku z koniecznością dostosowania się do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie funduszy rynku pieniężnego (FRP), nastąpi zmiana klasyfikacji grup funduszy (dotyczy funduszy pieniężnych i dłużnych). Zmiany te mogą powodować tymczasowe utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności Platformy KupFundusz.pl.

Za utrudnienia przepraszamy.

21.12.2018

Przeczytany

Przerwa techniczna na Platformie KupFundusz.pl

Informujemy, że 27 grudnia 2018 r. w godzinach 12:00-15:00 Platforma KupFundusz.pl będzie niedostępna ze względu na prowadzone prace serwisowe.

Przepraszamy za utrudnienia.

1 3 4 5 6
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: