Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Komunikaty

07.12.2020

Przeczytany

MetLife TFI obniża stawki opłat za zarządzanie od 1 stycznia 2021 roku

W związku z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, MetLife TFI od 1 stycznia 2021 roku obniża stawki rzeczywistych opłat za zarządzanie w 10 subfunduszach:

MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji - obniżenie opłaty z 3,00% do 2,50%
MetLife Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej - obniżenie opłaty z 3,00% do 2,50%
MetLife Subfundusz Akcji - obniżenie opłaty z 3,00% do 2,50%
MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek - obniżenie opłaty z 3,00% do 2,50%
MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek - obniżenie opłaty z 3,00% do 2,50%
MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa - obniżenie opłaty z 3,00% do 2,50%
MetLife Subfundusz Akcji Polskich - obniżenie opłaty z 3,00% do 2,50%
MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych - obniżenie opłaty z 3,00% do 2,50%
MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących - obniżenie opłaty z 3,00% do 2,50%
MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich - obniżenie opłaty z 3,00% do 2,50%

Informacje o obniżonych stawkach znajdą się od stycznia w dokumentach funduszy oraz w informacji o opłatach dla klientów platformy KupFundusz.pl

07.12.2020

Przeczytany

Generali Investments TFI zmienia zasady wyceny aktywów i przetwarzania zleceń

1 stycznia 2021 roku zmieniają się zasady wyceny aktywów subfunduszy zarządzanych przez Generali Investments TFI oraz zasady przetwarzania zleceń.

Na czym polega zmiana?
  • Wycena aktywów subfunduszy za bieżący Dzień Wyceny (D) będzie dokonywana i publikowana w następnym Dniu (D+1), w oparciu o kursy zamknięcia rynków z Dnia Wyceny (D), a nie jak dotychczas o kursy z godz. 12:00.
  • Zasady przetwarzania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa zostają ujednolicone. Zlecenia - poprawnie złożone, opłacone i dostarczone do Agenta Transferowego (AT) do końca bieżącego Dnia Wyceny (D) - zostaną najwcześniej przetworzone po cenie z następnego Dnia Wyceny (D+1), która zostanie ustalona i opublikowana w kolejnym Dniu Wyceny (D+2).
Bez zmian pozostaje fakt, że termin realizacji zleceń nie może przekroczyć 7 dni, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

Co ta zmiana oznacza dla klientów KupFundusz?

Zmiana nie wymaga żadnych działań, jednakże prosimy o zwrócenie uwagi na terminy realizacji zleceń na przełomie roku.

Prosimy zwrócić uwagę na transakcje zlecane na przełomie roku.

Transakcje zlecone (i w przypadku zlecenia nabycia opłacone) 30 grudnia 2020 r. po godzinie granicznej, zrealizowane będą najwcześniej 5 stycznia z datą wyceny 4 stycznia 2021 r., ponieważ 31 grudnia oraz 1,2 i 3 stycznia są dniami bez sesji na giełdzie.
Prosimy także o zwrócenie uwagi na fakt, że 6 stycznia 2021 r. – jako dzień świąteczny – również jest dniem bez sesji giełdowej i nie odbywa się wówczas wycena subfunduszy.

26.11.2020

Przeczytany

Połączenie subfunduszy w ramach funduszu Skarbiec FIO

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A informuje o połączeniu dwóch subfunduszy wchodzących w skład funduszu parasolowego Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Skarbiec FIO). Funduszem przejmowanym będzie Skarbiec Rynków Rozwiniętych, natomiast przejmującym Skarbiec Top Brands.

Klienci posiadający w dniu 11 grudnia 2020 roku jednostki uczestnictwa subfunduszu Skarbiec Rynków Rozwiniętych staną się posiadaczami jednostek subfunduszu Skarbiec Top Brands. Operacja zostanie przeprowadzona według wyceny obowiązującej na dzień 10 grudnia 2020 roku w sposób automatyczny czyli bez konieczności składania dodatkowego zlecenia przez klienta. Zmiana z punktu widzenia klienta będzie przeprowadzona na zasadach obowiązujących w przypadku typowego zlecenia zamiany - sprzedaży jednostek w subfunduszu przejmowanym i zakupie w przejmującym. Nie będzie wiązać się z opłatą manipulacyjną, ani z potrąceniem podatku od zysków kapitałowych.

Towarzystwo informuje jednocześnie, że od dnia 10 grudnia 2020 roku subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych zaprzestanie zbywać i odkupować jednostki uczestnictwa.

24.11.2020

Przeczytany

Nowe TFI i jeszcze więcej funduszy na KupFundusz.pl

Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych dołączyło do platformy inwestycyjnej KupFundusz.pl. Inwestorzy otrzymali możliwość zakupu 15 nowych funduszy inwestycyjnych w dwóch kategoriach jednostek – A i C. Kategorie różnią się wysokością opłaty stałej za zarządzanie – z reguły nieco niższej w C, a wyższej w A. W przypadku kategorii C, jeśli zostanie przekroczona stała wartość benchmarku, fundusz naliczy opłatę zmienną za zarządzanie.

Fundusze zarządzane przez Esaliens TFI prowadzone są w ramach dwóch funduszy parasolowych – Esaliens Parasol FIO oraz Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO. Obok nich działa dodatkowo fundusz Esaliens Strateg FIO.

Minimalna kwota wpłaty dla każdego funduszu wynosi 100 złotych. Podobnie jak w przypadku pozostałych funduszy inwestycyjnych na platformie KupFundusz.pl, składanie zleceń zakupu, zamiany, konwersji i sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy Esaliens TFI nie wiąże się z pobieraniem opłat manipulacyjnych (dystrybucyjnych).

Esaliens TFI istnieje na krajowym rynku funduszy inwestycyjnych od 1998 roku. Początkowo jako Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego, a w latach 2006 – 2017 pod szyldem Legg Mason TFI. Od 13 czerwca 2017 roku Towarzystwo występuje pod obecną nazwą.

23.11.2020

Przeczytany

Webinar Prosto w fundusz z Allianz Aktywnej Alokacji

Już w najbliższą środę 25 listopada 2020 roku o godz. 11:00 gościem webinarium organizowanego przez KupFundusz będzie Michał Staszak - zarządzający funduszami w TFI Allianz Polska S.A. Tematem spotkania będzie fundusz Allianz Aktywnej Alokacji.

Jak zwykle udostępnimy możliwość zadawania pytań. Udział w webinarze jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!

16.11.2020

Przeczytany

Webinar Prosto w fundusz z Generali Aktywny Dochodowy

Już w najbliższą środę 18 listopada 2020 roku o godz. 11:00 gościem webinarium organizowanego przez KupFundusz będzie Marek Warmuz - zarządzający funduszami w Generali Investments TFI S.A. Tematem spotkania będzie fundusz Generali Aktywny Dochodowy.

Jak zwykle udostępnimy możliwość zadawania pytań. Udział w webinarze jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!

02.11.2020

Przeczytany

Skarbiec Nowej Generacji od Skarbiec TFI

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wprowadził do oferty subfundusz związany z globalnymi trendami społecznymi. Będzie działał pod nazwą Skarbiec Nowej Generacji i powstał z przekształcenia subfunduszu Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek.

Subfundusz będzie dążył do realizacji celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez inwestowanie  w akcje spółek, których profil biznesowy oraz wyniki są powiązane z globalnymi trendami społecznymi. Mają to być spółki, których produkty i usługi odpowiadają na potrzeby tej części społeczeństwa, której liczebność rośnie (np. starzejące się społeczeństwo na wielu rynkach rozwiniętych) oraz których oferta adresuje problemy wynikające z ubytku innych grup społecznych (np. automatyzacja pracy fizycznej w wyniku mniejszej liczby osób w wieku produkcyjnym).

Skarbiec Nowej Generacji będzie miał charekter funduszu typowo akcyjnego. Wartość gotówki ma nie przekroczyć 5% wartości aktywów. Aktywa funduszu mają być rozlokowane w różnych częściach świata. 

Dodatkowo fundusz zakłada alokację w akcje maksymalnie 50 spółek, przy czym udział spółek będzie wahać sie w granicach od 1% do 5% wartości aktywów.

Pełna oferta funduszy prowadzonych przez Skarbiec TFI znajduje się w Katalogu Funduszy.

29.10.2020

Przeczytany

Webinar Prosto w fundusz z AXA Globalnych Strategii Dłużnych

Już w najbliższą środę 4 listopada 2020 roku o godz. 11:00 gościem webinarium organizowanego przez KupFundusz będzie Karol Paczuski - zarządzający funduszami w AXA TFI S.A. Tematem spotkania będzie fundusz AXA Globalnych Strategii Dłużnych.

W trakcie webinaru dowiemy się:
Na jakich rynkach inwestuje fundusz.
Czy w świecie taki niskich stóp procentowych można liczyć na atrakcyjne zyski na rynku długu.
Jakie są koszty.
Z jakim ryzykiem wiąże się inwestowanie na zagranicznych rynkach długu.

Jak zwykle udostępnimy możliwość zadawania pytań. Udział w webinarze jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!

20.10.2020

Przeczytany

Zmiany w funduszach prowadzonych przez TFI Allianz

Od 24 października 2020 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz wprowadza istotne zmiany dotyczące polityki inwestycyjnej i nazwy w kilku prowadzonych przez siebie funduszach inwestycyjnych. Zmiana dotyczy trzech subfunduszy należących do funduszu parasolowego Allianz SFIO oraz jednego Allianz FIO.

Allianz FIO:
Allianz Surowców i Energii – nowa nazwa Allianz Akcji Rynku Złota (akcje spółek prowadzących działalność w zakresie poszukiwania, wydobycia, przetwarzania lub handlu metalami szlachetnymi)
 
Allianz SFIO:
Allianz Akcji Rynków Wschodzących  – nowa nazwa Allianz China A-Shares (tytułu uczestnictwa subfunduszu Allianz China A-Shares)
Allianz Obligacji Zmiennokuponowych  – nowa nazwa Allianz Obligacji Inflacyjnych (dłużne papiery wartościowe, których cena jest powiązana z kształtowaniem się wskaźnika inflacji)
Allianz US Short Duration High Income Bond  – nowa nazwa Allianz Strategic Bond (tytuły uczestnictwa luksemburskiego subfunduszu Allianz Strategic Bond)

Pełna oferta funduszy inwestycyjnych prowadzonych przez TFI Allianz znajduje się w Katalogu Funduszy.

19.10.2020

Przeczytany

Fundusz spółek odpowiedzialnego biznesu od AXA TFI

Od 14 października 2020 roku w ofercie funduszy inwestycyjnych otwartych doszło do zmiany w polityce inwestycyjnej prowadzonej przez subfunduszu AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO). Subfundusz przyjął nazwę AXA Akcji Europejskich ESG i ma skupiać aktywa spółek prowadzących działalność z uwględnieniem zrównoważonego rozwoju. 

Podstawowe kryterium doboru lokat subfunduszu ma być ocena emitenta w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, obej­mująca analizę czynników o charakterze niefinansowym, w katego­riach takich jak: środowisko (ang. environment), społeczna odpo­wiedzialność (ang. social responsibility) oraz ład korporacyjny (ang. corporate governance), określanych łącznie skrótem ESG.

Pełna oferta funduszy inwestycyjnych prowadzonych przez AXA TFI i dostępnych na platformie KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy.

15.10.2020

Przeczytany

Forum Inwestycji Osobistych już 29 października 2020 roku

Analizy Online zapraszają na bezpłatną konferencję Forum Inwestycji Osobistych. Odbędzie się ona online na żywo w dniu 29 października 2020 roku.

Na konferencji będzie można dowiedzieć się:
W co inwestować na następne 10 lat
Czym są oszczędnościowe life hacki
Jak stworzyć skuteczną strategię inwestycyjną na lata
Jak uniknąć błędów i nie stracić zmysłów na rynkach
Jakie są alternatywny dla lokaty
Co dalej z polską giełdą

Więcej informacji o konferencji oraz formularz rejestracji znajduje się na stronie wydarzenia: FORUM INWESTYCJI OSOBISTYCH

15.10.2020

Przeczytany

Webinar Prosto w fundusz z Quercus Agresywny z Sebastianem Buczkiem

Już w najbliższą środę 21 października 2020 roku o godz. 11:00 gościem webinarium organizowanego przez KupFundusz będzie Sebastian Buczek - Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Tematem spotkania będzie fundusz Quercus Agresywny.

W trakcie webinaru dowiemy się jak wykorzystać długoterminowy potencjał akcji, jednocześnie ograniczając skutki jego krótkoterminowej zmienności. Zapytamy także o to:
Co to znaczy że fundusz jest agresywny?
Jaki inwestor może brać ten fundusz pod uwagę?
Jak zarządzający wybiera spółki, w które inwestuje?
Jakie dycyzje z ostatnich miesięcy okazały się najbardziej trafne?
Jakie są perspektywy dla funduszy akcji?

Jak zwykle udostępnimy możliwość zadawania pytań. Udział w webinarze jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!

12.10.2020

Przeczytany

Webinar Prosto w fundusz z Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Już w najbliższą środę 14 października 2020 roku o godz. 11:00 gościem webinarium organizowanego przez KupFundusz będzie Maciej Chudzik - zarządzający funduszem Investor Zabezpieczenia Emerytalnego.

W trakcie webinaru dowiemy się jak wykorzystać długoterminowy potencjał akcji, jednocześnie ograniczając skutki jego krótkoterminowej zmienności. Zapytamy także o to:

Jaki jest optymalny czas inwestycji skoro w nazwie jest emerytura – 20, 30 czy 40 lat? A może jednak krócej?
Jakie są perspektywy dla funduszu po odbiciu o 25% od covidowego dołka?
Ile z posiadanych środków warto mieć w takim funduszu?
Jak wygląda proces inwestycyjny?
Ile akcji w praktyce jest w funduszu? Dlaczego te a nie inne?
Jak bardzo i w jakich warunkach może zmienić się styl inwestowania przez zarządzającego funduszem?
Czy ryzyko walutowe zawsze jest zabezpieczane? 

Jak zwykle udostępnimy możliwość zadawania pytań. Udział w webinarze jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!

06.10.2020

Przeczytany

Ipopema Zrównoważony zmienia politykę i nazwę

Od 30 września 2020 roku zmianie ulega polityka inwestycyjna subfunduszu Ipopema Zrównoważony. Dodatkowo decyzją Towarzystwa fundusz zmienił nazwę na Ipopema Aktywnej Selekcji.

Według metodologii Analiz Online przed zmianą subfundusz klasyfikował się do grupy polskich funduszy mieszanych zrównoważonych. Teraz należeć będzie funduszu uniwersalnych absolutnej stopy zwrotu.

Zgodnie z nową polityką inwestycyjną fundusz dążyć ma do osiągania dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych. Charakteryzować się ma brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu. Każda z kategorii lokat może stanowić od 0% do 100% aktywów: udziałowe i dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty pochodne, waluty, depozyty bankowe.

Ipopema Aktywnej Selekcji dostępny jest na platformie KupFundusz.pl w dwóch kategoriach jednostek - Ipopema Aktywnej Selekcji kat. A oraz Ipopema Aktywnej Selekcji kat. B.

05.10.2020

Przeczytany

Webinar Prosto w fundusz z Skarbiec Dłużny Uniwersalny

Już w najbliższą środę 7 października 2020 roku o godz. 11:00 gościem webinarium organizowanego przez KupFundusz będzie Kamil Sobolewski - zarządzający funduszem Skarbiec Dłużny Uniwersalny.

Jak zwykle udostępnimy możliwość zadawania pytań. Udział w webinarze jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy! 

1 2 3 4 5 6
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: