Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Komunikaty

06.10.2020

Przeczytany

Ipopema Zrównoważony zmienia politykę i nazwę

Od 30 września 2020 roku zmianie ulega polityka inwestycyjna subfunduszu Ipopema Zrównoważony. Dodatkowo decyzją Towarzystwa fundusz zmienił nazwę na Ipopema Aktywnej Selekcji.

Według metodologii Analiz Online przed zmianą subfundusz klasyfikował się do grupy polskich funduszy mieszanych zrównoważonych. Teraz należeć będzie funduszu uniwersalnych absolutnej stopy zwrotu.

Zgodnie z nową polityką inwestycyjną fundusz dążyć ma do osiągania dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych. Charakteryzować się ma brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu. Każda z kategorii lokat może stanowić od 0% do 100% aktywów: udziałowe i dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty pochodne, waluty, depozyty bankowe.

Ipopema Aktywnej Selekcji dostępny jest na platformie KupFundusz.pl w dwóch kategoriach jednostek - Ipopema Aktywnej Selekcji kat. A oraz Ipopema Aktywnej Selekcji kat. B.

05.10.2020

Przeczytany

Webinar Prosto w fundusz z Skarbiec Dłużny Uniwersalny

Już w najbliższą środę 7 października 2020 roku o godz. 11:00 gościem webinarium organizowanego przez KupFundusz będzie Kamil Sobolewski - zarządzający funduszem Skarbiec Dłużny Uniwersalny.

Jak zwykle udostępnimy możliwość zadawania pytań. Udział w webinarze jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy! 

28.09.2020

Przeczytany

TFI Allianz zlikwiduje jeden subfundusz

Zgodnie z decyzją zarządu TFI Allianz w dniu 29 października 2020 roku rozpocznie się proces likwidacji subfunduszu Allianz Structured Return działającego w ramach funduszu Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Allianz SFIO). Od tego dnia subfundusz nie będzie zbywał ani odkupywał jednostek uczestnictwa.

W związku z likwidacją klienci platformy KupFundusz.pl posiadający w Portfelu jednostki uczestnictwa subfunduszu Allianz Structured Return powinni najpóźniej do 23 października 2020 do godziny 23:30 złożyć zlecenie ich sprzedaży lub zamiany. W przeciwnym wypadku, środki z tytułu sprzedaży jednostek zostaną wypłacone automatycznie dopiero po zakończeniu procesu likwidacji. Zlecenia złożone po tym dniu zostaną anulowane.

Likwidacja subfunduszu odbywa się zgodnie z postanowieniami Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Przyczyną decyzji są wyłącznie kwestie leżące po stronie biznesowej i nie mają wpływu na pozostałe subfundusze z oferty Towarzystwa.

W przypadku pytań dotyczących likwidacji subfunduszu zapraszamy do kontaktu z KupFundusz.

28.09.2020

Przeczytany

Webinar Prosto w fundusz z PKO Technologii i Innowacji Globalny

Już w najbliższą środę 30 września o godz. 11:00 gościem Wojciecha Kiermacza na WEBINARZE LIVE organizowanym przez KupFundusz.pl będzie Robert Florczykowski - zarządzający największym funduszem akcji w Polsce – PKO Technologii i Innowacji Globalny.

Jak zwykle udostępnimy możliwość zadawania pytań. Udział w webinarze jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy! 

03.09.2020

Przeczytany

KRAKOWIAK, MAZUREK, POLONEZ i 13 innych

Na platformie KupFundusz.pl są już dostępne fundusze zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. Oferta Towarzystwa na platformie składa się w sumie z 25 funduszy inwestycyjnych w dwóch popularnych kategoriach jednostek. Podstawowa to kategorii A, do której należy 16 funduszy. 9 z nich dostępnych jest także w nieco tańszej kategorii I.

Dla klientów inwestujących mniejsze kwoty dedykowana jest kategorii A. Tu minimalna pierwsza wpłata wynosi już 100 zł. Z kolei inwestorzy chcący przeznaczyć na zakup jednostek uczestnictwa funduszu kwotę większą niż 250.000 złotych do wyboru mają jednostki funduszy kategorii I. W tym przypadku stała opłata za zarządzanie pobierana przez funduszu inwestycyjny będzie nieco niższa.

Ofertę TFI PZU tworzy 15 subfunduszy należących do funduszu PZU FIO Parasolowy oraz działający poza nim fundusz PZU FIO Ochrony Majątku.

Fundusze akcyjne:
PZU Akcji KRAKOWIAK (kategoria A oraz I)
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (kategoria A oraz I)
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (tylko kategoria A)
PZU Akcji Rynków Wschodzących (tylko kategoria A)
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (tylko kategoria A)
PZU Aktywny Akcji Globalnych (kategoria A oraz I)
PZU Medyczny (tylko kategoria A)


Fundusze mieszane:
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (kategoria A oraz I)
PZU Zrównoważony (kategoria A oraz I)


Fundusze dłużne:
PZU Dłużny Aktywny (kategoria A oraz I)
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (tylko kategoria A)
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (kategoria A i I)
PZU Obligacji Krótkoterminowych (kategoria A oraz I)
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (kategoria A oraz I)
PZU Sejf+ (tylko kategoria A)
PZU FIO Ochrony Majątku (tylko kategoria A)


Pełna ofertę TFI PZU na platformie KupFundusz.pl znaleźć można w Katalogu Funduszy.


Rozliczenie zakupu jednostek uczestnictwa funduszy TFI PZU odbywa się stosunkowo szybko. Jeśli inwestor złoży zlecenie nabycia któregokolwiek funduszu na platformie KupFundusz.pl do godziny 15:00, a wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym funduszu do godziny 16:20, rozliczenie nastąpi po wycenie z dnia zaksięgowania wpłaty. Po wycenie z dnia bieżącego, o ile zlecenie zostało prawidłowo złożone do godziny 15:00, realizowane będą zlecenia zamiany, konwersji i odkupienia.


Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A istnieje od 1999 roku i jest jednym z najdłużej działających na polskim rynku. Na koniec lipca 2020 roku zarządzało aktywami wartymi ponad 22 mld złotych.

03.09.2020

Przeczytany

Webinar z Ipopema Globalnych Megatrendów

W środę 09.09.2020, o godz. 11:00 odbędzie się webinar z serii "Prosto w fundusz".
Gościem KupFundusz będzie Łukaszem Jakubowskim z Ipopema TFI - zarządzający funduszem Ipopema Globalnych Megatrendów.

Rejestracja i udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Liczba miejsc ograniczona.

27.08.2020

Przeczytany

Webinar z PZU Akcji Rynków Wschodzących

W środę 02.09.2020, o godz. 11:00 odbędzie się webinar z serii "Prosto w fundusz".
Gościem KupFundusz będzie Jarosław Leśniczak z TFI PZU - zarządzający funduszem PZU Akcji Rynków Wschodzących.

Rejestracja i udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Liczba miejsc ograniczona.

26.08.2020

Przeczytany

Rynek srebra w funduszach Superfund TFI

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych udostępniło klientom dwa fundusze, których stopy zwrotu zależą od dynamicznie zmieniających się cen srebra oraz inwestycji w kontrakty terminowe na metal. Są to Superfund Silver Powiązany SFIO (przekształcony z Superfund Trend Plus Powiązany) oraz Superfund Silver (przekształcony z Superfund Akcji).

Różnice w sposobie zarządzania funduszami są nieznacznie a skupiają się głównie na wysokości pierwszej wpłaty. W Superfund Silver wynosi ona równowartość 40.000 euro na dzień wyceny nabycia. Z kolei dla Superfund Silver Powiązany SFIO wystarczy jedynie wpłata wynosząca 500 złotych.

Istotna informacja dotyczy także możliwości dokonywania zamiany lub konwersji Jednostek Uczestnictwa z oraz do innych funduszy. W przypadku Superfund Silver, uczestnik ma możliwość dokonywania zamiany niemal do wszystkich funduszy w ramach funduszy parasolowych Superfund SFIO i Superfund FIO Portfelowy. W przypadku Superfund Silver Powiązany SFIO status funduszu nie umożliwia dokonywania konwersji do innego funduszu zarządzanego przez Superfund TFI.

Superfund Silver w stosunku do Superfund Silver Powiązany SFIO ma też wyższą opłatę stałą za zarządzanie.

Pełna lista funduszy zarządzanych przez Superfund TFI znajduje się w Katalogu Funduszy.

21.07.2020

Przeczytany

Webinar - Generali Akcje Wzrostu

Już w środę 22.07.2020 o godz. 11:00 odbędzie się webinar z Ryszardem Rusakiem, dyrektorem inwestycyjnym ds. akcji w Generali Investments TFI. Tematem spotkania będzie bieżąca sytuacja na rynku, a szczególny nacisk zostanie położony na jej wpływ na fundusz Generali Akcje Wzrostu.

Link do rejestracji: https://kupfundusz.clickmeeting.com/prosto-w-fundusz-generali-akcje-wzrostu/register

13.07.2020

Przeczytany

Webinar z zarządzającym PKO Akcji Rynku Złota

W najbliższą środę, tj. 15.07.2020, o godz. 11:00 odbędzie się kolejny webinar z serii "Prosto w fundusz". Tym razem porozmawiamy z Radosławem Pelą z PKO TFI o czynnikach sukcesu PKO Akcji Rynku Złota i roli metali szlachetnych w portfelu.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Link do zapisu: https://kupfundusz.clickmeeting.pl/prosto-w-fundusz-pko-akcji-rynku-zlota/register

Zapraszamy!

06.07.2020

Przeczytany

Spotkanie online z Błażejem Bogdziewiczem z Caspar Fundusze Inwestycyjne

Zapraszamy na nasz pierwszy webinar live z serii PROSTO W FUNDUSZ!
Już w najbliższą środę 8 lipca o godz. 11:00 Robert Stanilewicz porozmawia z Błażejem Bogdziewiczem z Caspar Fundusze Inwestycyjne o tym, co kryje w sobie fundusz Caspar Stabilny, a także o bieżącej sytuacji na rynku.

Będzie też otwarty czat, w którym będziecie mogli z nami podyskutować i zadać nurtujące pytania.

Liczba miejsc ograniczona. ZAPRASZAMY!

Link do rejestracji: https://kupfundusz.clickmeeting.pl/prosto-w-fundus…/register

25.06.2020

Przeczytany

Obniżka opłat w Skarbiec TFI

Skarbiec TFI podjęło decyzję o obniżeniu opłaty stałej za zarządzanie w Skarbiec Konserwatywny. Od 1 lipca będzie ona wynosiła 0,50% w skali roku.

15.06.2020

Przeczytany

Skarbiec TFI likwiduje 3 subfundusze należące do Skarbiec - Global Funds SFIO

Skarbiec TFI w dniu 30 czerwca 2020 roku rozpocznie proces likwidacji trzech subfunduszy działających w ramach funduszu Skarbiec - Global Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Skarbiec - Global Funds SFIO):
  • Subfundusz Skarbiec – Global Bond Opportunities
  • Subfundusz Skarbiec – Global Income
  • Subfundusz Skarbiec – Global Select Equity
 
Powyższa decyzja powoduje ograniczenia w realizacji zleceń dotyczących trzech likwidowanych subfunduszy począwszy od dnia 24 czerwca 2020 roku.

Poniżej informujemy o możliwych działaniach jakie mają prawo podjąć obecni i przyszli uczestnicy likwidowanych subfunduszy będący klientami KupFundusz S.A.


Jeśli aktualnie jesteś uczestnikiem likwidowanego subfunduszu:
  • Jeśli złożysz zlecenie odkupienia (sprzedaży), zamiany lub konwersji z likwidowanego subfunduszu do godziny 23:30 w dniu 24 czerwca 2020 roku 
Zlecenie zostanie rozliczone według zasad wskazanych w prospekcie informacyjnym funduszu Skarbiec – Global Funds SFIO tj. po wycenie obowiązującej na czwarty dzień roboczy po dniu otrzymania zlecenia przez agenta transferowego
  • Jeśli złożysz zlecenie odkupienia (sprzedaży), zamiany lub konwersji z likwidowanego subfunduszu po godzinie 23:30 w dniu 24 czerwca 2020 roku lub nie złożysz go wcale
Fundusz automatycznie dokona odkupienia jednostek dopiero po zakończeniu procesu likwidacji subfunduszu i całkowitym spieniężeniu aktywów. Przewidywany przez Skarbiec TFI termin zakończenia likwidacji to koniec III kwartału 2020 roku.


Jeśli aktualnie nie jesteś uczestnikiem likwidowanego subfunduszu:
  • Do dnia poprzedzającego rozpoczęcie procesu likwidacji subfuduszu masz możliwość składać zlecenie nabycia jednostek, mając na uwadze przyszłe ograniczenia przy realizacji zleceń sprzedaży jednostek
 
Pozostałe dwa subfundusze należące do Skarbiec - Global Funds SFIO (tj. Skarbiec – Emerging Markets Opportunities oraz Skarbiec – Global High Yield Bond) zmienią swą politykę inwestycyjną.

Aktualna pełna lista funduszy Skarbiec TFI dostępna na KupFundusz.pl znajduje się w tutaj.

W przypadku szczegółowych pytań dotyczących likwidacji subfunduszy przez Skarbiec TFI zachęcamy do kontaktu z KupFundusz S.A. za pośrednictwem telefonu, formularza kontaktowego lub aplikacji na stronie głównej (tylko dla niezalogowanych).


04.06.2020

Przeczytany

Tańsze fundusze PKO TFI

PKO TFI podjęło decyzję o czasowym obniżeniu opłaty za zarządzanie niektórymi funduszami. Szczegółowe informacje dostępne są na naszym blogu.

18.05.2020

Przeczytany

Webinaria Franklin Templeton

Franklin Templeton wychodzi z inicjatywą internetowych seminariów. W najbliższych tygodniach zostaną zorganizowane cztery webinaria, na których poruszone zostaną najistotniejsze dla budowania strategii inwestycyjnej kwestie. Tematy, terminy oraz formularze rejestracyjne na wydarzenia podane są poniżej.

22.05.2020, g. 14:00 – „Nieznane Wody. Zmienność na rynkach akcji  w obliczu pandemii koronawirusa.”
Rejestracja: https://event.on24.com/wcc/r/2351886/FEC10CDC4AECC5453ADEBB3C55584A03

28.05.2020, g. 14:00 -  “Historia Rynków Finansowych”
Rejestracja: https://event.on24.com/wcc/r/2351864/416F9028D080373FE3DE6F7F1E087E5A

04.06.2020, g. 14:00– “Inwestowanie Długoterminowe”
Rejestracja: https://event.on24.com/wcc/r/2351844/DC38D23C4C29315C369F4E2CD96E3A6E

11.06.2020, g. 14:00 – „Tworzenie Portfela Inwestycji: Dywersyfikacja.”
Rejestracja: https://event.on24.com/wcc/r/2351805/5AC3078496B7EF1C5E2A8E994B3AA03D
1 2 3 4 5
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: