Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Blog

Pokaż

Jak działają fundusze inwestycyjne?

|ABC Inwestowania | Szacowany czas czytania artykułu: 7 minut 0 sekund

Jak powiedział Warren Buffet, jeden z najsłynniejszych ekonomistów i inwestorów giełdowych na świecie: „Nie musisz mieć dyplomu fizyka rakietowego, by skutecznie inwestować. Inwestowanie to nie jest gra, w której gość z IQ na poziomie 160 zawsze pokona tego, który ma tylko 130”. Oznacza to m.in., że niemal każdy, bez względu na swoje doświadczenie na rynku finansowym, może rozpocząć swoją przygodę z funduszami inwestycyjnymi. Czym są i jak działają? Jak zacząć inwestować? Tego dowiecie się z naszego artykułu!

Przede wszystkim należy zacząć od tego, że inwestowanie nie jest tym samym co oszczędzanie. Choć w obu przypadkach lokujesz swoje pieniądze, by na siebie „pracowały”, to przy funduszach inwestycyjnych musisz liczyć się z pewnym ryzykiem, którego nie ma (a przynajmniej nie powinno być), gdy zdecydujesz się na założenie lokaty czy konta oszczędnościowego. Z drugiej strony lokaty są nisko oprocentowane i ich rolą jest zabezpieczenie pieniędzy przed utratą wartości spowodowanej inflacją. Z tego powodu ludzie często wybierają fundusze inwestycyjne, które mogą przynieść istotnie wyższe stopy zwrotu niż oprocentowanie lokat.

Czym są fundusze inwestycyjne?

Fundusz inwestycyjny to nic innego jak zbiorowa forma inwestowania pieniędzy w instrumenty finansowe. Oznacza to, że jako inwestor, przekazujesz wybranym przez siebie funduszom inwestycyjnym pewne (ustalone przez Ciebie) nadwyżki finansowe, z myślą o ich zainwestowaniu w różne aktywa, które są dostępne na rynku.

Poprzez fundusz możesz inwestować między innymi w:
• akcje,
• obligacje skarbowe lub emitowane przez przedsiębiorstwa
• waluty obce,
• surowce (np. złoto).

Na czym polega lokowanie pieniędzy w fundusze inwestycyjne?

Fundusze inwestycyjne są stosunkowo prostą pod względem mechanizmu działania, formą lokowania pieniędzy. W praktyce nie musisz posiadać specjalistycznej wiedzy z zakresu giełdy czy rynków finansowych, ponieważ wyręczą Cię w tym wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści, którzy zajmą się zarządzaniem środkami w Twoim imieniu. Jeśli zdecydujesz się zainwestować swoje pieniądze w wybrany przez siebie fundusz, do Ciebie należy ustalenie właściwej strategii inwestowania, zgodnie z którą fundusz inwestycyjny będzie mógł działać.
Jeśli już teraz chcesz wiedzieć, ile możesz zyskać, oszczędzając jednorazowo lub regularnie, skorzystaj z kalkulatora oszczędności, który dla Ciebie przygotowaliśmy.

Jak działają fundusze inwestycyjne?

Pieniądze lokowane w funduszach inwestycyjnych przyjmują formę tzw. jednostek uczestnictwa, które każdego dnia są wyceniane, a ich wartość zmienia się w zależności od typu funduszu. Jeśli fundusz przynosi zysk – wartość jednostek uczestnictwa rośnie; jeśli przynosi stratę – maleje.

Za profesjonalne zarządzanie Twoimi pieniędzmi, fundusze inwestycyjne mogą pobierać prowizję (opłatę manipulacyjną), która zwykle jest określonym procentem od powierzonego kapitału. Istnieje również opłata za zarządzanie, która pobierana jest z każdą wyceną.

Warto zobaczyć: Katalog Funduszy z pomocnymi filtrami i rankingami.

Pamiętaj, że zawsze masz możliwość wycofania się z inwestycji oraz umorzenia wszystkich jednostek uczestnictwa.

Działanie funduszy inwestycyjnych opiera się na budowaniu portfela, składającego się z różnych inwestycji, a dzięki ich dużej skali oraz przemyślanej dywersyfikacji, możliwe jest osiągnięcie lepszych rezultatów i większych zysków, niż w przypadku indywidualnego inwestora bez specjalistycznej wiedzy i narzędzi.

Liczy się zaufanie

Jeśli chcesz być inwestorem, pamiętaj o tym, że bardzo duże znaczenie ma zaufanie, na którym opiera się funkcjonowanie całego rynku finansowego – w tym funduszy inwestycyjnych.
Powierzając swoje oszczędności, inwestorzy liczą nie tylko na zysk (choć to właśnie on jest najważniejszy), ale także na oddanie swoich pieniędzy „w ręce” odpowiednich osób. Mowa tu o specjalistach, którzy posiadają wszystkie niezbędne narzędzia oraz fachową wiedzę, dzięki której mogą profesjonalnie i efektywnie zarządzać powierzonymi przez Ciebie środkami pieniężnymi.

Instytucje współpracujące przy funduszach inwestycyjnych

W ramach funduszy inwestycyjnych, współpracuje ze sobą kilka instytucji.

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych w praktyce zajmują się zarządzaniem funduszami. Każde towarzystwo oferuje od kilku do kilkudziesięciu subfunduszy o różnych celach i politykach inwestycyjnych. Jeśli zainteresował Cię temat inwestowania, otwórz rejestr w wybranym przez siebie funduszu.

Na KupFundusz.pl dostępne są fundusze z 19 krajowych TFI i 2 instytucji zagranicznych:

Agent transferowy


Agent transferowy zajmuje się prowadzeniem rejestru wszystkich uczestników funduszy i jest odpowiedzialny za dokonywanie w nim zmian. Do agenta transferowego trafia każde zlecenie i każda dyspozycja uczestnika, a więc: konwersje, nabycia, zmiany danych czy dyspozycje udzielenia bądź odwołania pełnomocnictwa. Zadaniem agenta transferowego jest także przekazywanie inwestorom potwierdzeń dotyczących realizacji ich zleceń i dyspozycji, a także przekazywanie środków finansowych z odkupień bezpośrednio na rachunki bankowe uczestników.

Bank

W przypadku funduszy inwestycyjnych bank pełni rolę depozytariusza, który zajmuje się prowadzeniem rejestru aktywów funduszu, ustalaniem ich wartości, przechowywaniem oraz czuwaniem nad bezpieczeństwem środków i ich prawidłową wyceną.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych – FIO i SFIO

Fundusz inwestycyjny może funkcjonować jako:
1. fundusz inwestycyjny otwarty (FIO);
2. alternatywny fundusz inwestycyjny (AFI), w ramach którego wyodrębnia się:
a. specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO)
b. fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ).

Fundusz inwestycyjny otwarty pozbawiony jest jakichkolwiek ograniczeń związanych z możliwością przystąpienia bądź rezygnacji z uczestnictwa. Co ważne, uczestnikiem może być niemal każdy - osoba fizyczna, osoba prawna, ale też jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej. Na żądanie uczestnika, fundusz zbywa oraz odkupuje jednostki uczestnictwa, robiąc to tak często, jak zostało to określone w statucie (przy czym nie może to być rzadziej niż raz na 7 dni).
Fundusz inwestycyjny otwarty uznawany jest za najbardziej konserwatywny pod względem tzw. polityki inwestycyjnej. W tym przypadku maksymalnie 5% aktywów można lokować w papiery wartościowe jednego emitenta (np. akcji jednej spółki). Więcej aktywów można inwestować wyłącznie w depozyt (ale maksymalnie 20%), list zastawny czy obligację skarbową (nie więcej niż 25% aktywów). Dzięki takim zasadom, możliwa jest większa dywersyfikacja portfela funduszu.

Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty jest zaś formą, która umożliwia zawężenie grona potencjalnych uczestników. W statucie można z łatwością ograniczyć nabywców np. tylko do osób fizycznych bądź wyłącznie do osób prawnych, które będą mogły dokonać pierwszej wpłaty, wynoszącej równowartość 40 tysięcy euro. W SFIO możliwe jest również określenie warunków, w jakich każdy uczestnik będzie mógł żądać odkupienia jednostek uczestnictwa, a także momentu, w którym uczestnik może zgłosić taki zamiar.

W porównaniu do FIO, specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty jest dużo bardziej elastyczny pod względem realizowanej polityki inwestycyjnej. W tym przypadku (o ile uwzględniono to w statusie) można stosować zasady oraz ograniczenia dokładnie takie, jakie występują w funduszach inwestycyjnych zamkniętych. Możliwe jest także (pod pewnymi warunkami) lokowanie nawet do 100% aktywów w jednostki czy tytuły uczestnictwa innych funduszy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat działania funduszy inwestycyjnych oraz bezpieczeństwa lokowanych w nich środków finansowych, koniecznie przeczytaj również inny nasz artykuł: „Czy Twoje pieniądze w funduszu są bezpieczne?”. Przyjemniej lektury!

Aby korzystać z pełni możliwości platformy KupFundusz.pl, załóż bezpłatne konto.

Nota Prawna dotycząca informacji publikowanych na Blogu KupFundusz.pl

Podziel się na:

Rozpocznij dyskusję

Avatar użytkownika

Twój komentarz został dodany

Komentarze (0)

Od czego zacząć?

1 Czym jest fundusz inwestycyjny?
2 Czy Twoje pieniądze w funduszu są bezpieczne?

Polecamy

Blog Grzegorza Raupuka
Blog Rafała Bogusławskiego

Najczęściej czytane

Dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych
Opodatkowanie zysków z funduszy inwestycyjnych – jakie są zasady naliczania i wysokość daniny na rzecz państwa?
Czym się różni FIO od SFIO?
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) – czym są i jak działają?
Co oznacza ryzyko wg wskaźnika SRRI?
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: